2309, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/23.09.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii SAKURAKO & CO SRL cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Str. DRUMUL BALTA DOAMNEI, Nr. 41-55, Bloc hala K, Cod unic de înregistrare: 5246406, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3261/1994, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti,  strada Logofăt Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala de 120.000 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 19.10.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – First Bank, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO62 PIRB 4224 7509 2300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei SAKURAKO & CO SRL, avand Cod de identificare fiscală 5246406;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

1209, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 603/3/2022/12.09.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii BREAK MOMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 8182 din data de 09.10.2014, pronuntata in dosar nr. 18785/3/2013,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea BREAK MOMENT SRL, constand in proprietate imobiliară de tip teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp conform acte, 1.422,37 mp conform măsurători cadastrale (din care 1.046,12 mp categoria de folosință curți construcții și 376,25 mp categoria de folosință vii), situat în localitatea Dragoș Vodă, jud. Călărași, identificat cu nr. cadastral 22, înscris în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă, in valoare de 6.800 euro ( TVA – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

Observație: Construcția C1 identificată cu nr. cad. 22-C1 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă așa cum rezultă din documentele puse la dispoziție, nu mai există pe teren conform celor constatate la data inspecției și prin urmare nu formează obiectul evaluării).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 23.09.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 4 (patru) licitatii saptamanale, in datele de 30.09.2022, 07.10.2022, 14.10.2022, 21.10.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

1209, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5309/3/2006/12.09.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii COLECT METAL IMPEX 94 SRL, desemnat prin Incheierea din data de 27.01.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti –  Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 5309/3/2006,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea COLECT METAL IMPEX 94 SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de teren intravilan arabil situat în Domnesti, T13/3, P9, judetul Ilfov, identificat cu numar cadastral 103468, in suprafata de 7.650 mp (suprafata masurata) si 7127 mp (suprafata din acte) – potrivit constatarilor Rportului de evaluare, in valoare totala de 260.100 euro ( TVA  – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 22.09.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de 29.09.2022, 06.10.2022, 13.10.2022, 20.10.2022, 27.10.2022, 03.11.2022, 10.11.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2208, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE nr. 8200/3/2017/apartament 12/22.08.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Lotul nr. 15 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U17 – apartamentul nr. 12 situat în mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et. 1, ap. 12, sector 4, compus din living + bucătărie, cameră, hol, baie, în suprafață utilă de 47.01 mp, la care se adaugă o logie în suprafață de 1.18 mp, însumând o suprafață totală de 48.19 mp și o suprafață construită de 58.61, împreună cu cota parte de 83/10000 (0.83%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 4.93 mp din dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției în suprafață totală de 572.68 mp,

 

in valoare totala de 84.000 euro + TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.09.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 14.09.2022, 21.09.2022, 28.09.2022, 05.10.2022, 12.10.2022, 19.10.2022, 26.10.2022, 02.11.2022, 09.11.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

2208, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE nr. 8200/3/2017/18.08.2022/ apartament nr.34

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Apartamentul nr. 34, identificat cu număr cadastral 210309-C1-U39 –situat în mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et. 4, sector 4, compus din 2 camere și dependințe, în suprafață utilă de 72.68 mp, la care se adaugă o logie în suprafață de 1.54 mp, însumând o suprafață totală de 74.22 mp, împreună cu cota parte indiviză de 127/10.000 (1.27%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 7.59 mp din dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției în suprafață totală de 572.68 mp,
 • Cota parte de 1/12 din lotul 13-reprezentând părți comune, situat în mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, subsol 1, sector 4, identificat cu nr. cad. 210309-C1-U95, înscris în CF nr. 210309-C1-U95 București sector 5,

in valoare totala de 160.000 euro + TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 06.09.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 13.09.2022, 20.09.2022, 27.09.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 25.10.2022, 01.11.2022, 08.11.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

2208, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE nr. 8200/3/2017/28.07.2022/ loc de parcare nr.22

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Lotul nr. 8, reprezentând parcarea 22, identificat cu număr cadastral 210309-C1-U90 –situat în mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et. subsol 1, sector 4, în suprafață totală de 13.02 mp, având o suprafață construită de 15.00 mp, împreună cu cota parte indiviză de 22/10.000 (0.22%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte indiviză de 133/100, corespunzătoare suprafeței de 1.33 mp din suprafața totală de 46.09 mp, in valoare totala de 15.000 euro + TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 06.09.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 13.09.2022, 20.09.2022, 27.09.2022, 04.10.2022, 11.10.2022, 18.10.2022, 25.10.2022, 01.11.2022, 08.11.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

808, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/08.08.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii SAKURAKO & CO SRL cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Str. DRUMUL BALTA DOAMNEI, Nr. 41-55, Bloc hala K, Cod unic de înregistrare: 5246406, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3261/1994, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti,  strada Logofăt Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala de 124.355 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 22.08.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 19 (nouasprezece) licitatii saptamanale, in datele de 05.09.2022, 19.09.2022, 03.10.2022, 17.10.2022, 31.10.2022, 14.11.2022, 28.11.2022, 12.12.2022, 28.12.2022, 16.01.2023, 30.01.2023, 13.02.2023, 27.02.2023, 13.03.2023, 27.03.2023, 10.04.2023, 24.04.2023, 08.05.2023, 22.05.2023,, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – First Bank, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO62 PIRB 4224 7509 2300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei SAKURAKO & CO SRL, avand Cod de identificare fiscală 5246406;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

508, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 46490/3/2017/ 05.08.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor) amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu,  valoare totala de 83.370 euro fara TVA.

 

Vanzare a bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.08.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii in datele de 31.08.2022, 15.09.2022, 30.09.2022, 17.10.2022, 01.11.2022, 16.11.2022, 02.12.2022, 16.12.2022 si 30.12.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. nr. RO23 PIRB 4224 7844 1400 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, avand Cod de identificare fiscala 19737152.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

108, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 866/93/2014/ 28.07.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Sat Branesti, Com. Branesti, Bdul. I.C. Bratianu, Nr. 5, Bl. 2, et.2, Ap.6, Jud. Ilfov si cu sediul profesional ales in Bucuresti, Sector 3,  Bdul. Mircea Voda, Nr. 35, Bl. M27, Et.4, Ap.10 reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel in calitate de  lichidator judiciar al DUMALEX GROUP SA, desemnat prin Incheierea (Hotararea) din data de 03.07.2014, pronuntata in dosar nr. 866/93/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov– Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a  bunului imobil aflat in proprietatea DUMALEX GROUP SA constand  in teren in suprafata de 5200 mp  si constructie  -hala industriala – in suprafata de 5089 mp  edificata pe acesta avand destinatie „Sectie bauturi” inscrise in Cartea Funciara  nr. 52581 a localitatii Glina, Judet Ilfov si numar cadastral 137/1 situate in Com. Glina, Intrarea Abatorului, Nr.1, Judet Ilfov la suma de 487.200 Euro (TVA aplicabil conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii), aşa cum acesta au fost descris în Raportul de evaluare intocmit in prezenta cauza.

 

Imobilul este amplasat in incinta parcului logistic “Bere Bauturi Bucuresti” fiind inconjurat de proprietati similare. Accesul la imobil se face pe o lungime de 60ml si o latime de 4 ml pe latura vestica a proprietatii vecine conform constituirii  dreptului de servitude de trecere.

 

Informatii suplimentare:

Asupra imobilului descris mai sus ce apartine societatii DUMALEX GROUP SA  – IN FALIMENT constand in teren in suprafata de 5200 mp si  constructia edificata pe acesta in suprafata de 5089 mp   a fost instituit sechestru  asigurator   prin Ordonanta nr. 161/D/P/2009 emisa de PICCJ – DIICOT  la data de 07.09.2009, Dumalex Group SA avand calitatea de parte responsabila civilemente.

 

De asemenea, mentionam faptul ca in interiorul halei exista bunuri mobile ce apartin societatii debitoare (rezervoare, coloana de distilare,  linie de imbuteliere etc) asupra carora a fost instituit un sechestru asigurator in vederea confiscarii speciale.

Aceste bunuri se afla in incinta halei –  constructiei,  sunt de dimensiuni mari si mai mult decat  atat sunt incorporate/incastrate/fixate in pardoseala imobilului ceea ce face  aproape imposibila indepartarea  lor din  imobil.

Adjudecatarul isi asuma obligatia de pastrare intacta a acestor bunuri pana la solutionarea dosarului penal si valorificarea acestora ori de catre Statul Roman prin organele  specializate, ori de catre lichidatorul judiciar.

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.08.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte)  licitatii, saptamanale,  in data de 23.08.2022, 30.08.2022, 06.09.2022, 13.09.2022, 20.09.2022, 27.09.2022 si 04.10.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, CIF –  RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 3000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun cu cel puţin 1 zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei, pana la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar judiciar din  București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO90 PIRB 4205 7793 2100 1000 deschis pe numele societatii debitoare DUMALEX GROUP SA, Cod de identificare fiscală 5865976.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2607, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 603/3/2022/26.07.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii BREAK MOMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 8182 din data de 09.10.2014, pronuntata in dosar nr. 18785/3/2013,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea BREAK MOMENT SRL, constand in proprietate imobiliară de tip teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp conform acte, 1.422,37 mp conform măsurători cadastrale (din care 1.046,12 mp categoria de folosință curți construcții și 376,25 mp categoria de folosință vii), situat în localitatea Dragoș Vodă, jud. Călărași, identificat cu nr. cadastral 22, înscris în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă, in valoare de 7.650 euro ( TVA – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

Observație: Construcția C1 identificată cu nr. cad. 22-C1 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă așa cum rezultă din documentele puse la dispoziție, nu mai există pe teren conform celor constatate la data inspecției și prin urmare nu formează obiectul evaluării).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 10.08.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 4 (patru) licitatii saptamanale, in datele de 17.08.2022, 24.08.2022, 31.08.2022, 07.09.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

2206, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 29996/3/2017/ 22.06.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al OIL MARKETING & CONSULTING SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 27.04.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 29996/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea OIL MARKETING & CONSULTING SRL, constand in telefon IPHONE 8, 64 GB, Space Grey, in valoare totala de 129,6 euro exclusiv TVA.

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 05.07.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 100 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

3105, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 603/3/2022/31.05.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii BREAK MOMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 8182 din data de 09.10.2014, pronuntata in dosar nr. 18785/3/2013,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea BREAK MOMENT SRL, constand in proprietate imobiliară de tip teren intravilan, în suprafață de 1.600 mp conform acte, 1.422,37 mp conform măsurători cadastrale (din care 1.046,12 mp categoria de folosință curți construcții și 376,25 mp categoria de folosință vii), situat în localitatea Dragoș Vodă, jud. Călărași, identificat cu nr. cadastral 22, înscris în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă, in valoare de 8.500 euro ( TVA – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

Observație: Construcția C1 identificată cu nr. cad. 22-C1 și înscrisă în Cartea Funciară nr. 20192 Dragoș Vodă așa cum rezultă din documentele puse la dispoziție, nu mai există pe teren conform celor constatate la data inspecției și prin urmare nu formează obiectul evaluării).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 14.06.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 4 (patru) licitatii saptamanale, in datele de 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2605, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE nr. 8200/3/2017/apartament 12/26.05.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Lotul nr. 15 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U17 – apartamentul nr. 12 situat în mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et. 1, ap. 12, sector 4, compus din living + bucătărie, cameră, hol, baie, în suprafață utilă de 47.01 mp, la care se adaugă o logie în suprafață de 1.18 mp, însumând o suprafață totală de 48.19 mp și o suprafață construită de 58.61, împreună cu cota parte de 83/10000 (0.83%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 4.93 mp din dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției în suprafață totală de 572.68 mp,

 

in valoare totala de 94.500 euro + TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 14.06.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022, 26.07.2022, 02.08.2022, 09.08.2022, 16.08.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2605, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 29996/3/2017/ 26.05.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al OIL MARKETING & CONSULTING SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 27.04.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 29996/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea OIL MARKETING & CONSULTING SRL, constand in telefon IPHONE 8, 64 GB, Space Grey, in valoare totala de 145,8  euro exclusiv TVA.

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.06.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 14.06.2022 si 21.06.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 100 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2005, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5309/3/2006/20.05.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii COLECT METAL IMPEX 94 SRL, desemnat prin Incheierea din data de 27.01.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti –  Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 5309/3/2006,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea COLECT METAL IMPEX 94 SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de teren intravilan arabil situat în Domnesti, T13/3, P9, judetul Ilfov, identificat cu numar cadastral 103468, in suprafata de 7.650 mp (suprafata masurata) si 7127 mp (suprafata din acte) – potrivit constatarilor Rportului de evaluare, in valoare totala de 275.400 euro ( TVA  – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 31.05.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de 07.06.2022, 14.06.2022, 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022,la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2704, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 8200/3/2017 / 27.04.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ROMSIM 2002  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL constand in proprietate imobiliara reprezentata de imobil –  Lotul nr. 4 identificat cu numarul cadastral 210309-C1-U76 apartamentul nr. 68, situat in Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B, et.9 (duplex) Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U76 a Mun. Bucuresti Sector  si imobil Lotul nr. 8 identificat cu numarul cadastral 210309-C1-U80, situat in Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B (terasa), Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U80 a Mun. Bucuresti Sector 4, in valoare totala de 290.400 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 18.05.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii, in datele de 25.05.2022, 01.06.2022, 08.06.2022, 15.06.2022, 22.06.2022, 29.06.2022, 06.07.2022, 13.07.2022, 20.07.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.021.227.28.81/0721.236.313.

2704, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/27.04.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SAKURAKO & CO SRL, desemnat incheierea de sedinta din data de 13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL constand in proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti,  strada Logofat Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala de 124.355 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 17.05.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 24.05.2022, 31.05.2022, 07.06.2022, 14.06.2022, 21.06.2022, 28.06.2022, 05.07.2022, 12.07.2022, 19.07.2022 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.021.227.28.81/0721.236.313.

3003, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 30.03.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, Bucuresti, in valoare totala de 10.350 euro (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 14.04.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY  IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate);
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1603, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5309/3/2006/16.03.2022

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii COLECT METAL IMPEX 94 SRL, desemnat prin Incheierea din data de 27.01.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti –  Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 5309/3/2006,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea COLECT METAL IMPEX 94 SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de teren intravilan arabil situat în Domnesti, T13/3, P9, judetul Ilfov, identificat cu numar cadastral 103468, in suprafata de 7.650 mp (suprafata masurata) si 7127 mp (suprafata din acte) – potrivit constatarilor Rportului de evaluare, in valoare totala de 290.700 euro ( TVA  – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 30.03.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de 06.04.2022, 13.04.2022, 20.04.2022, 27.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022, 18.05.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

903, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE nr. 8200/3/2017/apartament 12/09.03.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Lotul nr. 15 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U17 – apartamentul nr. 12 situat în mun. București, Bd. Gheorghe Șincai nr.15B, et. 1, ap. 12, sector 4, compus din living + bucătărie, cameră, hol, baie, în suprafață utilă de 47.01 mp, la care se adaugă o logie în suprafață de 1.18 mp, însumând o suprafață totală de 48.19 mp și o suprafață construită de 58.61, împreună cu cota parte de 83/10000 (0.83%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 4.93 mp din dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției în suprafață totală de 572.68 mp,

 

in valoare totala de 105.000 euro + TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 23.03.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 30.03.2022, 06.04.2022, 13.04.2022, 20.04.2022, 27.04.2022, 04.05.2022, 11.05.2022, 18.05.2022, 25.05.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

803, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 22033/3/2014/ 04.03.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs valoare totala
1.         Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ 166,25
2.        Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300 77,46
3.        Smartview HD 72,28
4.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 7,67
5.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 7,67
6.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 12,71
7.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 12,71
8.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 12,71
9.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 14,98
10.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 5,46
11.      Laptop DELL INSPIRON n 5010 9,14
12.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 18,31
13.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 18,31
14.     Desktop Dell optiplex980 core i5 11,66
15.     Laptop Dell vostro 3300 core i5 16,77
TOTAL   464,03 lei exclusiv TVA

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.03.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

203, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 02.03.2022

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1.         CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 85,8
2.        MICROFON ACTIV 41 36,6
3.        SP4000+K10+CUTIE 1 6,45
4.        SIRENA INTERIOR 1 0,45
5.        PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 0,75
6.        MEDIA CONVERTOR 1 3,3
7.        MODUL SFP 2 4,8
8.        ORGANIZATOR 1 U 10 3,75
9.        PATCH PANEL CAT 5E 4 5,25
10.     LKM 593X DETECTOR FUM 15 61,2
11.      LKM BOX 15 107,55
TOTAL     315,9 lei exclusiv TVA

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.03.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

2801, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 46490/3/2017/ 28.01.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor) amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu,  valoare totala de 89.325 euro fara TVA.

 

Vanzare a bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.02.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii in datele de 02.03.2022, 17.03.2022, 01.04.2022, 18.04.2022, 03.05.2022, 18.05.2022, 02.06.2022, 17.06.2022 si 04.07.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. nr. RO23 PIRB 4224 7844 1400 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, avand Cod de identificare fiscala 19737152.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

2701, 2022

proprietate imobiliară situată în Piatra Neamț

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentata prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TRANSMOLDAVIA SA, desemnat prin sentinta civila nr. 2483/29.04.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 26438/3/2006, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea TRANSMOLDAVIA S.A.  constand in proprietate imobiliară situată în Piatra Neamț, str. Bistriței nr. 1, jud. Neamț reprezentatata  de o autogară astfel:  teren  in suprafata de 3542 mp  pe care sunt amplasate/edificate Constructiile C1, C2 si C3 identificat  cu numar cadastral 58113 (nr. vechi 1186/1) intabulat in Cartea Funciara nr. 58113 (nr. 3074/N) a localitatii Piatra Neamt cu  constructiile aflate pe acesta – 1) Construcția C1 –  cu destinația de autogară –  are regim de înălțime P+1, cu o suprafață construită la sol de de 357 mp și suprafață desfășurată de 714 mp, 2) Construcția C2  – cu destinatia  WC public  – cu  o suprafață construită de 36 mp și desfășurată de 36 mp, 3) Construcția C3 – peron –  cu  o suprafață construită de 80 mp și desfășurată de 80 mp. Valoarea totala este de  651.570 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii). Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.02.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 15.02.2022, 22.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bucuresti, Bdo.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 5000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.021.227.28.81/0721.236.313.

2501, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 26438/3/2006/25.01.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii TRANSMOLDAVIA SA , cu sediul in Sat Dobreni, Comuna Dobreni, Str. Lascar Catargiu, Nr.1, Judet Neamt, Cod unic de înregistrare: 2040249, Număr de ordine în Registrul Comerţului J27/1187/2006, desemnat prin Sentinta civila nr.2483/29.04.2021  pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 26438/3/2006, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea TRANSMOLDAVIA SA, constand in proprietate imobiliară situată în Piatra Neamț, str. Bistriței nr. 1, jud. Neamț și este reprezentată de o autogară.

Construcția C1, cu destinație de autogară are regim de înălțime P+1, cu fundație din beton, anvelopă din plăci prefabricate, compartimentările interioare sunt din cărămidă . Finisajele interioare și exterioare sunt considerate medii. Pereții interiori sunt zugrăviți simplu, pardoselile sunt din mozaic, ciment, gresie ceramică. Spațiul este racordat la utilități ca: energie electrică, apă, canalizare și gaze naturale. Tâmplăria exterioară și interioară este mixtă fiind realizată din profiluri PVC cu geamuri termopane, lemn și metal. Acoperișul este de tip șarpantă cu învelitoare din țiglă. Spațiul are o suprafață construită la sol de de 357 mp și suprafață desfășurată de 714 mp.

Construcția C2, WC public are structura de rezistență din cărămidă, planșeele din beton. Finisajele interioare și exterioare sunt considerate medii. Pereții interiori sunt placate cu faianță, pardoselile sunt placate cu gresie ceramică. Spațiul este racordat la utilități ca: energie electrică, apă, canalizare. Spațiul are o suprafață construită de 36 mp și desfășurată de 36 mp.

Construcția C3, peron are structura ușoară din lemn + metal cu anvelopă OSB, acoperiș șarpantă învelitoare tablă. Finisajele interioare și exterioare sunt considerate medii. Construcția a fost modernizată în perioada 2012-2018 conform bazei de date Google Street View și destinația acestuia fiind schimbată. Nu au fost puse la dispoziția evaluatorului documente care sa ateste cele prezentate, astfel suprafața folosită la calcule rămâne cea din actele de proprietate. Spațiul are o suprafață construită de 80 mp și desfășurată de 80 mp.

Valoare totala de 651.570 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.02.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 15.02.2022, 22.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, 22.03.2022, 29.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 5.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2501, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5309/3/2006/24.01.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii COLECT METAL IMPEX 94 SRL, desemnat prin Incheierea din data de 27.01.2021 pronunţată de Tribunalul Bucuresti –  Secţia a VII- a Civila, în dosarul nr. 5309/3/2006,

Anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea COLECT METAL IMPEX 94 SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de teren intravilan arabil situat în Domnesti, T13/3, P9, judetul Ilfov, identificat cu numar cadastral 103468, in suprafata de 7.650 mp (suprafata masurata) si 7127 mp (suprafata din acte) – potrivit constatarilor Rportului de evaluare – , in valoare totala de 306.000 euro ( TVA  – conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.02.2022  ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de 15.02.2022, 22.02.2022, 18.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.03.2022, 15.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

1201, 2022

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 8200/3/2017 / 11.01.2022

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Lotul nr. 4 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U76 – apartamentul nr. 68 situat în București, Bd. Gheorghe Șincai nr. 15B, et. 9 (duplex), sector 4, compus la nivelul 1: hol, bucătărie, living, dressing și baie, în suprafață utilă de 87,37 mp , la care se adaugă scări în suprafață de 4,92 mp, terasă în suprafață de 5,06 mp, și terasă în suprafață de 15,81, însumând o suprafață totală de 113,16 mp și o suprafață construită de 137,54 mp; și la nivelul 2: dormitor, dormitor, dormitor, dressing, baie, baie, și hol în suprafață utilă de 96,64 mp, la care se adaugă scări în suprafață de 6,82 mp, însumând o suprafață totală de 103,46 mp și o suprafață construită de 124,25 mp, împreună cu cota parte de 250/10000(2,5%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 14,85 mp din dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției în suprafață de 572,68 mp , indiviză din suprafața totală de 590 mp;
 • Lotul nr. 8 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U80 – situat în București, Bd. Gheorghe Șincai nr. 15B, terasă sector 4; compus din terasa nr. 3î n suprafață totală de 101,88 mp și în suprafață construită de 105,78 mp, împreună cu cota parte de 117/10000 (1,17%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 6,99 mp din dreptul de proprietate,

 

in valoare totala de 290.400 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 27.01.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 27.01.2022, 03.02.2022, 10.02.2022, 17.02.2022, 24.02.2022, 03.03.2022, 10.03.2022, 17.03.2022, 24.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

1512, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/15.12.2021

Număr dosar: 15846/3/2012

Tribunal  Bucurersti – Secţia a VII – a Civila

Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sector 6

Debitor: SAKURAKO & CO SRL

Cod de identificare fiscală: 5246406

Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3261/1994

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 15846/3/2012/15.12.2021

 

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii SAKURAKO & CO SRL cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Str. DRUMUL BALTA DOAMNEI, Nr. 41-55, Bloc hala K, Cod unic de înregistrare: 5246406, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3261/1994, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti,  strada Logofăt Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala de 131.670 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 11.01.2022 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 18.01.2022, 25.01.2022, 01.02.2022, 08.02.2022, 15.02.2022, 22.02.2022, 01.03.2022, 08.02.2022, 15.03.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO62 PIRB 4224 7509 2300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei SAKURAKO & CO SRL, avand Cod de identificare fiscală 5246406;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313

1511, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 15.11.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 15107/3/2013*

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 15107/3/2013* / 15.11.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si  proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare totala de 29.376 euro inclusiv TVA.

 

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 02.12.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863.
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

1011, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 22033/3/2014/ 10.11.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 22033/3/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 22033/3/2014/ 10.11.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs valoare totala
1.         Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ 498,75
2.        Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300 232,37
3.        Smartview HD 216,83
4.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 23,00
5.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 23,00
6.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 38,12
7.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 38,12
8.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 38,12
9.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 44,94
10.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 16,38
11.      Laptop DELL INSPIRON n 5010 27,41
12.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 54,92
13.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 54,92
14.     Desktop Dell optiplex980 core i5 34,97
15.     Laptop Dell vostro 3300 core i5 50,30
TOTAL   1392,09 lei exclusiv TVA

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 22.11.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2910, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 29.10.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 5965/3/2018 / 29.10.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1.         CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 143
2.        MICROFON ACTIV 41 61
3.        SP4000+K10+CUTIE 1 10,75
4.        SIRENA INTERIOR 1 0,75
5.        PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 1,25
6.        MEDIA CONVERTOR 1 5,5
7.        MODUL SFP 2 8
8.        ORGANIZATOR 1 U 10 6,25
9.        PATCH PANEL CAT 5E 4 8,75
10.     LKM 593X DETECTOR FUM 15 102
11.      LKM BOX 15 179,25
TOTAL     526,5 lei exclusiv TVA

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.11.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

1910, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 3979/93/2018/ 19.10.2021

Număr dosar: 3979/93/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 3979/93/2018/ 19.10.2021

 

 Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PROTRUCK TRANSPORT SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 3709 din data de 07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila, în dosarul nr. 3979/93/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea PROTRUCK TRANSPORT SRL, constand in teren agricol extravilan situat in localitatea Petrachioaia, judetul Ilfov, identificat cu NC 1798/2, in suprafata de 6.000 mp, in  valoare totala de 5.500 euro.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.11.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr.RO22PIRB4224747781001000 FIRST BANK, deschis pe numele societatii PROTRUCK TRANSPORT SRL, avand Cod de identificare fiscala 13404116;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

1410, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 8200/3/2017 / 14.10.2021

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de:  

 • Lotul nr. 4 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U76 – apartamentul nr. 68 situat în București, Bd. Gheorghe Șincai nr. 15B, et. 9 (duplex), sector 4, compus la nivelul 1: hol, bucătărie, living, dressing și baie, în suprafață utilă de 87,37 mp , la care se adaugă scări în suprafață de 4,92 mp, terasă în suprafață de 5,06 mp, și terasă în suprafață de 15,81, însumând o suprafață totală de 113,16 mp și o suprafață construită de 137,54 mp; și la nivelul 2: dormitor, dormitor, dormitor, dressing, baie, baie, și hol în suprafață utilă de 96,64 mp, la care se adaugă scări în suprafață de 6,82 mp, însumând o suprafață totală de 103,46 mp și o suprafață construită de 124,25 mp, împreună cu cota parte de 250/10000(2,5%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și împreună cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 14,85 mp din dreptul de proprietate asupra terenului aferent construcției în suprafață de 572,68 mp , indiviză din suprafața totală de 590 mp;
 • Lotul nr. 8 identificat cu număr cadastral 210309-C1-U80 – situat în București, Bd. Gheorghe Șincai nr. 15B, terasă sector 4; compus din terasa nr. 3î n suprafață totală de 101,88 mp și în suprafață construită de 105,78 mp, împreună cu cota parte de 117/10000 (1,17%) din dreptul de proprietate asupra părților și dependințelor comune ale imobilului care prin natura și destinația lor sunt în folosința tuturor proprietarilor, precum și cu cota parte corespunzătoare suprafeței de 6,99 mp din dreptul de proprietate,

 

in valoare totala de 326.700 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 02.11.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 30.11.2021, 07.12.2021, 14.12.2021, 21.12.2021, 28.12.2021, 04.01.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO04 PIRB 4224 7477 9300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei ROMSIM 2002 SRL, avand Cod de identificare fiscală 14842173;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2309, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/23.09.2021

Număr dosar: 15846/3/2012

Tribunal  Bucurersti – Secţia a VII – a Civila

Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sector 6

Debitor: SAKURAKO & CO SRL

Cod de identificare fiscală: 5246406

Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3261/1994

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/23.09.2021

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii SAKURAKO & CO SRL cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Str. DRUMUL BALTA DOAMNEI, Nr. 41-55, Bloc hala K, Cod unic de înregistrare: 5246406, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3261/1994, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti,  strada Logofăt Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala de 138.985 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 05.10.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 12.10.2021, 19.10.2021, 26.10.2021, 02.11.2021, 09.11.2021, 16.11.2021, 23.11.2021, 07.12.2021, 14.12.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO62 PIRB 4224 7509 2300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei SAKURAKO & CO SRL, avand Cod de identificare fiscală 5246406;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

1308, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 13.08.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 5965/3/2018 / 13.08.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1.         CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 228,8
2.        MICROFON ACTIV 41 97,6
3.        SP4000+K10+CUTIE 1 17,2
4.        SIRENA INTERIOR 1 1,2
5.        PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 2
6.        MEDIA CONVERTOR 1 8,8
7.        MODUL SFP 2 12,8
8.        ORGANIZATOR 1 U 10 10
9.        PATCH PANEL CAT 5E 4 14
10.     LKM 593X DETECTOR FUM 15 163,2
11.      LKM BOX 15 286,8
TOTAL     842,4 lei exclusiv TVA

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 24.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1308, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 22033/3/2014/ 13.08.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 22033/3/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 22033/3/2014/ 13.08.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs valoare totala
1.         Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ 831,25
2.        Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300 387,28
3.        Smartview HD 361,38
4.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 38,33
5.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 38,33
6.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 63,53
7.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 63,53
8.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 63,53
9.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 74,90
10.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 27,30
11.      Laptop DELL INSPIRON n 5010 45,68
12.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 91,53
13.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 91,53
14.     Desktop Dell optiplex980 core i5 58,28
15.     Laptop Dell vostro 3300 core i5 83,83
TOTAL   2320,15 lei

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 24.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1108, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 46490/3/2017/ 11.08.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 46490/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 46490/3/2017/ 11.08.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor) amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu,  valoare totala de 95.280 euro fara TVA.

 

Vanzare a bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii in datele de 06.09.2021, 22.09.2021, 08.10.2021, 25.10.2021, 10.11.2021, 26.11.2021, 13.12.2021, 28.12.2021 si 14.01.2022, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. nr. RO23 PIRB 4224 7844 1400 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, avand Cod de identificare fiscala 19737152.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

3007, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 8200/3/2017 / 29.07.2021

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 8200/3/2017 / 29.07.2021

 

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii ROMSIM 2002  SRL cu sediul in Bucureşti Sectorul 4, Splaiul Unirii, Nr. 96, Cod unic de înregistrare: 14842173, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/8201/2002, desemnat prin sentinta civila nr. 3691/14.06.2018, pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 8200/3/2017, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea ROMSIM 2002  SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de imobil –  Lotul nr. 4 identificat cu numarul cadastral 210309-C1-U76 apartamentul nr. 68, situat in Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B, et.9 (duplex) Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U76 a Mun. Bucuresti Sector  si imobil Lotul nr. 8 identificat cu numarul cadastral 210309-C1-U80, situat in Mun. Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Sincai nr.15B (terasa), Sector 4, inscris in CF 210309-C1-U80 a Mun. Bucuresti Sector 4, in valoare totala de 363.000 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 10.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021, 14.09.2021, 21.09.2021, 28.09.2021, 05.10.2021, 12.10.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO62 PIRB 4224 7509 2300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei SAKURAKO & CO SRL, avand Cod de identificare fiscală 5246406;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2707, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 33998/3/2019 / 27.07.2021

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 33998/3/2019 / 27.07.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PARAFILM  SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 4080 din data de 13.10.2020, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33998/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea PARAFILM SRL, constand in mijloc de transport marca Brenderup 17, Utilitara Furgon, nr.de identificare UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in valoare de 770 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 04.08.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale in datele 11.08.2021, 18.08.2021, 25.08.2021 si 01.09.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

607, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 06.07.2021

 

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 15107/3/2013*

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 15107/3/2013* / 06.07.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si  proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare totala de 36.720 euro inclusiv TVA.

 

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.07.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863.
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

Liscan Aurel

 

507, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15846/3/2012/05.07.2021

 

Număr dosar: 15846/3/2012

Tribunal  Bucurersti – Secţia a VII – a Civila

Bucuresti, Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sector 6

Debitor: SAKURAKO & CO SRL

Cod de identificare fiscală: 5246406

Număr de ordine în registrul comerţului: J40/3261/1994

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 15846/3/2012/05.07.2021

 

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul  profesional ales in Bucuresti, Bdul. Mircea Voda, nr.35, Bl. M27, Et.4, Ap.10, Sector 3, reprezentata legal prin asociat coordonator Liscan Aurel, in calitate de lichidator  judiciar al societatii SAKURAKO & CO SRL cu sediul in Bucureşti, Sectorul 3, Str. DRUMUL BALTA DOAMNEI, Nr. 41-55, Bloc hala K, Cod unic de înregistrare: 5246406, Număr de ordine în Registrul Comerţului J40/3261/1994, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 13.10.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 15846/3/2012, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SAKURAKO & CO SRL, constand in proprietate imobiliara reprezentata de un spatiu locativ tip apartament cu 3 (trei) camere si dependinte situat in Bucuresti,  strada Logofăt Luca Stroici, nr.35, Parter, ap.4, sector 2, cu suprafata utila de 144,55 mp inscris in CF nr. 224688-C1-U1, in valoare totala de 146.300 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.07.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza inca 9 (noua) licitatii saptamanale, in datele de 27.07.2021, 03.08.2021, 10.08.2021, 17.08.2021, 24.08.2021, 31.08.2021, 07.09.2021, 14.09.2021 si 21.09.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1.000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO62 PIRB 4224 7509 2300 1000, deschis la First Bank pe numele debitoarei SAKURAKO & CO SRL, avand Cod de identificare fiscală 5246406;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SAKURAKO & CO SRL

Liscan Aurel

 

2806, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 28.06.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 5965/3/2018 / 28.06.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1.         CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 286
2.        MICROFON ACTIV 41 122
3.        SP4000+K10+CUTIE 1 21,5
4.        SIRENA INTERIOR 1 1,5
5.        PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 2,5
6.        MEDIA CONVERTOR 1 11
7.        MODUL SFP 2 16
8.        ORGANIZATOR 1 U 10 12,5
9.        PATCH PANEL CAT 5E 4 17,5
10.     LKM 593X DETECTOR FUM 15 204
11.      LKM BOX 15 358,5
TOTAL     1053 RON exclusiv TVA

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL

Liscan Aurel

1606, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 22033/3/2014/ 16.06.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 22033/3/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 22033/3/2014/ 16.06.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs valoare totala
1.         Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ 1163,75
2.        Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300 542,19
3.        Smartview HD 505,93
4.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 53,66
5.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 53,66
6.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 88,94
7.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 88,94
8.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 88,94
9.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 104,86
10.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 38,22
11.      Laptop DELL INSPIRON n 5010 63,95
12.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 128,14
13.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 128,14
14.     Desktop Dell optiplex980 core i5 81,59
15.     Laptop Dell vostro 3300 core i5 117,36
TOTAL   3248,21 lei

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 24.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

306, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 391/118/2017/ 03.06.2021

TRIBUNALUL CONSTANTA – SECTIA a-II-a CIVILA
Dosar Nr. 391/118/2017
Debitor: ACVARIUS SRL
Cod de identificare fiscală: 5944514
Număr de ordine în registrul comerţului: J13/280/2005
PUBLICATIE DE VANZARE
Nr. 391/118/2017/ 03.06.2021
Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ACVARIUS SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1303 din data de 06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a-II-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ACVARIUS SRL, constand in cladiri (Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edificate pe parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 mp, teren care face obiectul contractului de concesiune 82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea beneficiarului), in valoare totala de 68.750 euro la care se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare.

Nota privind regulamentul de vanzare: Societatea Acvarius SRL detine in patrimoniu o hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp si Cladire formata din birouri si anexe in suprafata de 291.80 mp amplasate pe terenul ce apartine Companiei Nationale – Administratia Porturilor Maritime SA (CN – APM SA) situat in Zona Libera Constanta Sud, lot (parcela) K1, Judet Constanta. Bunurile anterior mentionate vor fi valorificate numai in ipoteza relocarii acestora de pe terenul ce apartine CN – APM SA. In situatia adjudecarii bunurilor, in termen de 30 zile de la incheierea procesului-verbal de licitatie, adjudecatarul provizoriu va achita pretul acestora in integralitate, iar in termen de 60 de zile de la achitarea pretului, adjudecatarul este obligat sa procedeze pe cheltuiala sa, la relocarea bunurilor (hala/birouri/anexe). In situatia in care, adjudecatarul nu va reloca bunurile in termen de 60 de zile de la achitarea pretului bunurilor, va pierde intreaga suma de bani achitata, lichidatorul judiciar putand trece la reluarea organizarii licitatiilor de vanzare.
In cazul in care, in termenul acordat de 60 zile, adjudecatarul nu reuseste relocarea tuturor bunurilor, va pierde pretul platit, iar bunurile ramase vor fi reevaluate de catre lichidatorul judiciar si supuse valorificarii in aceleasi conditii.

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de 22.06.2021, 29.06.2021, 06.07.2021, 13.07.2021, 20.07.2021, 27.07.2021, 03.08.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.
Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.
CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:
• cerere de inscriere la licitatie.
• dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.
• certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului.
• imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.
dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin transfer bancar.
• dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

2505, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 18133/3/2019/ 25.05.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6         

DOSAR NR. 18133/3/2019

 PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 18133/3/2019/ 25.05.2021

 Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al M & N PRIM ACTIV SRL, desemnat prin sentinta civila nr.1116 din data de 09.06.2020, pronuntata in dosar nr. 18133/3/2019 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea M & N PRIM ACTIV SRL, constand in:

 • 2 (doua)spatii comerciale nr.90 si 91 situate in Hala A si terenul aferent acestora, situate in comuna Afumati, sat Afumati, str.Linia de Centura, nr.17, judetul Ilfov, Complexul „China Town” descrise astfel:
 1. LOT 90 – C1 – U90, constand in spatiu comercial in suprafata utila de 15,45 m.p., caruia ii revine cota parte de 16/10.000 (0,16%) din dreptul de proprietate asupra partilor comune (culoar acces intre spatiile comerciale, 4 (patru) grupuri sanitare, acces pe toate laturile halei) corespunzatoare suprafetei de 10,69 m.p., identificat cadastral cu nr. 51556 – C1 – U90 si inscris in CF nr.51556 – C1 – U90 a localitatii Afumati, conform Incheierii nr.95413/11.07.2021 emisa de OCPI Ilfov, BCPI Buftea;
 • Cota parte de 16/10.000 (0,16%) din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, corespunzatoare suprafetei de 27,01 m.p., identificat cadastral cu nr. 51556 si inscris in CF nr.51556 a localitatii Afumati, conform Incheierii nr.123483/05.09.2011 emise de catre OCPI Ilfov, BCPI Buftea.
 1. LOT 91 – C1 – U91, constand in spatiu comercial in suprafata utila de 15,60 m.p., caruia ii revine cota parte de 16/10.000 (0,16%) din dreptul de proprietate asupra partilor comune (culoar acces intre spatiile comerciale, 4 (patru)  grupuri sanitare, acces pe toate laturile halei) corespunzatoare suprafetei de 10,80 m.p., identificat cadastral cu nr. 51556 – C1 – U91 si inscris in CF nr.51556 – C1 – U91 a localitatii Afumati, conform Incheierii nr.95413/11.07.2021 emisa de OCPI Ilfov, BCPI Buftea;
 • Cota parte de 16/10.000 (0,16%) din dreptul de proprietate asupra terenului aferent constructiei, corespunzatoare suprafetei de 27,27 m.p., identificat cadastral cu nr. 51556 si inscris in CF nr.51556 a localitatii Afumati, conform Incheierii nr.123483/05.09.2011 emise de catre OCPI Ilfov, BCPI Buftea.

Accesul pietonal si auto la imobile se va face pe urmatoarele loturi de teren, situate in comuna Afumati, str.Linia de Centura, nr.17, judetul Ilfov, respectiv:

– lot cu destinatie „Parcare”, identificat cadastral cu nr.51560 inscris in CF nr.51560;

– lot cu destinatie „Parcare”, identificat cadastral cu nr.51561 inscris in CF nr.515601;

– lot cu destinatie „Cale Acces”, identificat cadastral cu nr.51562 inscris in CF nr.51562;

– lot cu destinatie „Parcare”, identificat cadastral cu nr.51563 inscris in CF nr.51563;

– lot cu destinatie „Drum de Servitute”, identificat cadastral cu nr.51568 inscris in CF nr.51568, dreptul de servitute de trecere fiind constituit in favoarea constructiei C1 – Hala A identificata cadastral  cu nr.51556-C1, pe toata durata existentei acesteia, conform Actului de dezmembrare autentificat sub nr.2534/16.06.2011 de catre Notarul public Doru Malureanu, inscris in Cartea Funciara conform Incheierii nr.83764 din 20.06.2011 de catre OCPI Ilfov si BCPI Buftea. Loturile descrise mai sus sunt proprietatea  lui SC China Town Romania Srl in procent de 70% si SC Natura Construct Srl in procent de 30% conform Actului de schimb imobiliar autentificat sub nr.3719/26.08.2011 rectificat prin Incheierea  nr.4811/15.09.2011 de catre notarul public Doru Malureanu, inscrise in Cartile Funciare a fiecarui lot cu Incheierile nr.123514, 123511, 123508, 123505, 123502/05.09.2011 emise de catre OCPI Ilfov.

Valoarea proprietatii imobiliare este de  6.926 euro.

Vanzare a bunurilor imobile apartinande societatii falite se va organiza in data de 04.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 11.06.2021, 18.06.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

2505, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 33998/3/2019 / 25.05.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 33998/3/2019

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 33998/3/2019 / 25.05.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PARAFILM  SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 4080 din data de 13.10.2020, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33998/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea PARAFILM SRL, constand in mijloc de transport marca Brenderup 17, Utilitara Furgon, nr.de identificare UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in valoare de 880 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 04.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale in datele 11.06.2021, 18.06.2021, 25.06.2021 si 02.07.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

2505, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 3979/93/2018/ 03.03.2021

Număr dosar: 3979/93/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 3979/93/2018/ 03.03.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PROTRUCK TRANSPORT SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 3709 din data de 07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila, în dosarul nr. 3979/93/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea PROTRUCK TRANSPORT SRL, constand in teren agricol extravilan situat in localitatea Petrachioaia, judetul Ilfov, identificat cu NC 1798/2, in suprafata de 6.000 mp, in  valoare totala de 6.000 euro.

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 18.03.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr.RO22PIRB4224747781001000 FIRST BANK, deschis pe numele societatii PROTRUCK TRANSPORT SRL, avand Cod de identificare fiscala 13404116;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al PROTRUCK TRANSPORT SRL

Liscan Aurel

 

 

 

2405, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 866/93/2014/ 21.05.2021

TRIBUNALUL ILFOV

Dosar nr. 866/93/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 866/93/2014/ 21.05.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu sediul in Sat Branesti, Com. Branesti, Bdul. I.C. Bratianu, Nr. 5, Bl. 2, et.2, Ap.6, Jud. Ilfov si cu sediul profesional ales in Bucuresti, Sector 3,  Bdul. Mircea Voda, Nr. 35, Bl. M27, Et.4, Ap.10 reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel in calitate de  lichidator judiciar al DUMALEX GROUP SA, desemnat prin Incheierea (Hotararea) din data de 03.07.2014, pronuntata in dosar nr. 866/93/2014 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov– Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a  bunului imobil aflat in proprietatea DUMALEX GROUP SA constand  in teren in suprafata de 5200 mp  si constructie  -hala industriala – in suprafata de 5089 mp  edificata pe acesta avand destinatie „Sectie bauturi” inscrise in Cartea Funciara  nr. 52581 a localitatii Glina, Judet Ilfov si numar cadastral 137/1 situate in Com. Glina, Intrarea Abatorului, Nr.1, Judet Ilfov la suma de 487.200 Euro (TVA aplicabil conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii), aşa cum acesta au fost descris în Raportul de evaluare intocmit in prezenta cauza.

Imobilul este amplasat in incinta parcului logistic “Bere Bauturi Bucuresti” fiind inconjurat de proprietati similare. Accesul la imobil se face pe o lungime de 60ml si o latime de 4 ml pe latura vestica a proprietatii vecine conform constituirii  dreptului de servitude de trecere.

Informatii suplimentare:

Asupra imobilului descris mai sus ce apartine societatii DUMALEX GROUP SA  – IN FALIMENT constand in teren in suprafata de 5200 mp si  constructia edificata pe acesta in suprafata de 5089 mp   a fost instituit sechestru  asigurator   prin Ordonanta nr. 161/D/P/2009 emisa de PICCJ – DIICOT  la data de 07.09.2009, Dumalex Group SA avand calitatea de parte responsabila civilemente.

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 24.06.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte)  licitatii, saptamanale,  in data de 01.07.2021, 08.07.2021, 15.07.2021, 22.07.2021, 29.07.2021, 06.08.2021 si 13.08.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, CIF –  RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 3000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun cu cel puţin 1 zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei, pana la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar judiciar din  București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO90 PIRB 4205 7793 2100 1000 deschis pe numele societatii debitoare DUMALEX GROUP SA, Cod de identificare fiscală 5865976.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al DUMALEX GROUP SA

Liscan Aurel

 

 

2804, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 28.04.2021

Număr dosar: 1768/122/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

Debitor:  SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Cod de identificare fiscală: 16128430

Sediul social: Oraş Măgurele, Strada LACULUI, Nr. 32, CAMERA 3, PARTER, Judet Ilfov

Sediul social/punct de lucru: Comuna Ghimpaţi, Judet Giurgiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J23/4426/2019

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J23/4426/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 1768/122/2018/ 28.04.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in  mijloace de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.   Marca Tip categorie Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 VOLKSWAGEN GOLF AC BREAK IF-77-CVWWVWZZZ1KZ8W307310

 

2008 Benzina/ 1.390 cc 1.540 euro exclusiv TVA
2 IVECO 65C15 DAILY CAMION IF-57-CVWZCFC65A0005495484 2004 Motorină/ 2.800 cc 7.770 euro exclusiv TVA
3 JEEP WRANGLER AE CABRIOLET IF-88-CVW1J4HA6D53BL540527

 

2011 Motorină/ 2.776 cc 14.350 euro exclusiv TVA
4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BB FURGON IF-22-CVWWV1ZZZ7HZBH030468 2011 Motorină/ 1.968 cc 3.710 euro exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 12.05.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 19.05.2021 si 26.05.2021  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 400 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Liscan Aurel

2004, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 22033/3/2014/ 20.04.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 22033/3/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 22033/3/2014/ 20.04.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs valoare totala
1.         Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ 1662,5
2.        Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300 774,55
3.        Smartview HD 722,75
4.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 76,65
5.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 76,65
6.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 127,05
7.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 127,05
8.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 127,05
9.        Laptop Dell vostro 3300 core I3 149,8
10.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 54,6
11.      Laptop DELL INSPIRON n 5010 91,35
12.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 183,05
13.     Laptop DELL INSPIRON n 5010 183,05
14.     Desktop Dell optiplex980 core i5 116,55
15.     Laptop Dell vostro 3300 core i5 167,65
TOTAL   4640,3 lei

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL

 1. Liscan Aurel
1504, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 15.04.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 15.04.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1.         CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 400,4
2.        MICROFON ACTIV 41 170,8
3.        SP4000+K10+CUTIE 1 30,1
4.        SIRENA INTERIOR 1 2,1
5.        PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 3,5
6.        MEDIA CONVERTOR 1 15,4
7.        MODUL SFP 2 22,4
8.        ORGANIZATOR 1 U 10 17,5
9.        PATCH PANEL CAT 5E 4 24,5
10.     LKM 593X DETECTOR FUM 15 285,6
11.      LKM BOX 15 501,9
TOTAL     1474,2 RON exclusiv TVA

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

1304, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 13.04.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 15107/3/2013*

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 13.04.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si  proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare totala de 45.900 euro inclusiv TVA.

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863.
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313

 

1204, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 33998/3/2019 / 12.04.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 33998/3/2019

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 33998/3/2019 / 12.04.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PARAFILM  SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 4080 din data de 13.10.2020, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33998/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea PARAFILM SRL, constand in mijloc de transport marca Brenderup 17, Utilitara Furgon, nr.de identificare UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in valoare de 990 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 22.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale in datele de 29.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021 si 20.05.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

604, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 39866/3/2018/ 06.04.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 39866/3/2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 39866/3/2018/ 06.04.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 2747 din data de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 39866/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea ERDAL INVEST SRL, constand in mijloc de transport marca OPEL ASTRA H, nr. de înmatriculare B-08-ZJO, nr. de identificare W0L0AHL698G046738, Serie motor 30125016, anul fabricației 2008, capacitate cilindrică 1.598 cc, putere 85 kW,  sursa de energie benzină, transmisie automată, culoare negru, stare tehnică generală satisfăcătoare, in valoare totala de 1.500 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 19.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4(patru) licitatii saptamanale in datele de 26.04.2021, 10.05.2021, 17.05.2021, 24.05.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2903, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 13833/3/2013/ 29.03.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 13833/3/2013

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 13833/3/2013/ 29.03.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOTAL CONFORT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 3250/25.05.2017, pronuntata in dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII – a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile constand in instalatii tehnice, aparatura de masurat si electronice birou, mobilier si aparatura birotica, in valoarea totala de  8.749,20 lei  exclusiv TVA, conform tabelului:

 

 

NR. CRT.

DENUMIRE BUN

BUC VALOARE TOTALA-RON-
1. Aspirator vcu 41 1   62,00
2. Aspirator vcu 41 1 88,70
3. CASETA LUMINOASA 1 0
4. CENTRALA PANASONIC 6/24KX-TES 1          108,90
5. CUPA MACARA (BENA TURNAT BETON) 4 366,40
6. CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1     232,90
7. CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1     236,40
8. DULAP 4000*600*2001 1     131,50
9. HP DESIGNJET 500 PLUS COLOR 33 1  39,50
10. IMPRIMANTA HP LJ2801 1  10,70
11. NIVELA NA728 CU TREPIED SI STADIE 1  89,90
12. NIVELA NA730 CU TREPIED SI STADIE 1  98,20
13. PC PENTIUM CORE 2DUO+MONITOR LCD 1  77,00
14. PC PENTIUM CORE 2QUAD 1  2,70
15. PC PENTIUM+LICENTA WINDOWS XP 1  7,80
16. PC+WINDOWS XP PROF+OFFICE 1  12,30
17. Receptie 2000*2000*1201 1       71,00
18. RETEA CALCULATOARE 31 PORTURI 1       29,40
19. SET LASER PMC 36(PT TRASARE) 1       87,00
20. STADIE TELESCOP 4M+NIVELA AUTO 1     198,70
21. STATIE TOTALA CU MONTARE OPTICA 1     855,40
22. USA CACAO PANAMA ACC CROM 2     507,40
23. USA PANAMA P3 CACAO GLISANTA 80*206 1     180,60
24. USA RET30 CACAO ON90*205*30 CU 3BOLTURI 16  2.975,40
25. USA RET30 MASA T8P SISTEM CU 3 BOLTURI 6  1.322,80
26. USA SHINY BAR CAPTUSEALA 7CM ACC CROM BAIE 2     237,50
27. USA SHINY CAPPUCINO TOC TB10,70*206 2     237,50
28. USA SHINY CHIANTI ACC CROM 1     118,80
29. USA SHINY LATTE ACC CHEIE CROM 1     145,50
30. USA SHINY LATTE MACH-AL ACC BAIE CROM 1     147,10
31. XEROX CANON ir2017 1       51,40
32. XEROX CANON l380s 1       18,80

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica.

 

In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice/ fizice (copie Cod Unic de Inregistrare/ buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la casieria societatii sau prin transfer bancar in contul nr. RO 03 PIRB 4205 7428 1000 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele TOTAL CONFORT SRL, CUI 338096;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

2903, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 29.03.2021

Număr dosar: 1768/122/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

Debitor:  SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Cod de identificare fiscală: 16128430

Sediul social: Oraş Măgurele, Strada LACULUI, Nr. 32, CAMERA 3, PARTER, Judet Ilfov

Sediul social/punct de lucru: Comuna Ghimpaţi, Judet Giurgiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J23/4426/2019

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J23/4426/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 1768/122/2018/ 29.03.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in  mijloace de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Tip categorie Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 VOLKSWAGEN GOLF AC BREAK IF-77-CVW

WVWZZZ1KZ8W307310

 

2008 Benzina/ 1.390 cc 1.760 euro exclusiv TVA
2 IVECO 65C15 DAILY CAMION IF-57-CVW

ZCFC65A0005495484

2004 Motorină/ 2.800 cc 8.880 euro exclusiv TVA
3 JEEP WRANGLER AE CABRIOLET IF-88-CVW

1J4HA6D53BL540527

 

2011 Motorină/ 2.776 cc 16.400 euro exclusiv TVA
4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BB FURGON IF-22-CVW

WV1ZZZ7HZBH030468

2011 Motorină/ 1.968 cc 4.240 euro exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 16.04.2021 si 23.04.2021  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 400 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Liscan Aurel

2203, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 36681/3/2015/ 22.03.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 36681/3/2015

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36681/3/2015/ 22.03.2021

Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SVF CONSTRUCT SRL, constand in:

 • Centrala telefonica in valoare de 179,4 lei exclusiv TVA;
 • Centrala Keston C36 in valoare de 284,4 lei  exclusiv TVA;
 • Centrala Keston C36 Combi in valoare de 312,6 lei exclusiv TVA;
 • Nivela rotativa PR12 in valoare de  669,6 lei exclusiv TVA;
 • Schela metalica in valoare de  1.198,2 lei exclusiv TVA;
 • Autoturism marca Ford Fusion in valoare de 6.483 lei exclusiv TVA;
 • Autoturism marca Fiat Doblo in valoare de 8.396,4 lei exclusiv TVA.

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 31.03.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii  in datele de 07.04.2021, 14.04.2021, 21.04.2021 si 28.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO31 PIRB 4259 7707 8900 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii SVF CONSTRUCT SRL, avand Cod de identificare fiscala
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2203, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 391/118/2017/ 22.03.2021

TRIBUNALUL CONSTANTA – SECTIA a-II-a CIVILA

Dosar Nr. 391/118/2017

Debitor:  ACVARIUS SRL

Cod de identificare fiscală: 5944514

Număr de ordine în registrul comerţului: J13/280/2005

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 391/118/2017/ 22.03.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ACVARIUS  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1303  din data de 06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a-II-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ACVARIUS  SRL, constand in cladiri (Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edificate pe parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 mp,  teren care face obiectul contractului de concesiune 82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea beneficiarului), in valoare totala de 81.250 euro la care se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare.

Nota privind regulamentul de vanzare: Societatea Acvarius SRL detine  in patrimoniu o hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp si   Cladire formata  din birouri si anexe in suprafata  de 291.80 mp  amplasate pe terenul  ce apartine Companiei Nationale – Administratia Porturilor Maritime SA (CN – APM SA) situat in Zona Libera Constanta Sud, lot (parcela) K1, Judet Constanta. Bunurile anterior mentionate  vor fi valorificate numai in ipoteza  relocarii acestora de pe terenul ce apartine CN – APM SA. In situatia adjudecarii bunurilor,  in termen de  30 zile de la incheierea procesului-verbal de licitatie, adjudecatarul provizoriu  va achita pretul  acestora in integralitate, iar in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului, adjudecatarul este obligat sa procedeze pe cheltuiala sa, la relocarea bunurilor (hala/birouri/anexe). In situatia in care,  adjudecatarul nu va reloca bunurile in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului bunurilor, va pierde intreaga suma de bani achitata, lichidatorul judiciar putand trece la reluarea organizarii licitatiilor de vanzare.

In cazul in care,  in termenul acordat  de 60 zile,  adjudecatarul  nu reuseste relocarea tuturor  bunurilor, va pierde  pretul platit, iar bunurile ramase vor fi reevaluate de catre lichidatorul judiciar si supuse valorificarii in aceleasi conditii.

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 02.04.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 7 (sapte) licitatii saptamanale, in datele de 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021, 30.04.2021, 07.05.2021, 14.05.2021, 21.05.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

cerere de inscriere la licitatie.

dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.

certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului.

imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.

dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin transfer bancar.

dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

 SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ACVARIUS SRL

Liscan Aurel

 

103, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 33998/3/2019 / 01.03.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 33998/3/2019

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 33998/3/2019 / 01.03.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PARAFILM  SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 4080 din data de 13.10.2020, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33998/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea PARAFILM SRL, constand in mijloc de transport marca Brenderup 17, Utilitara Furgon, nr.de identificare UH20001781N601940, anul fabricatiei 2001, in valoare de 1.100 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 12.03.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale in datele de 19.03.2021, 26.03.2021, 02.04.2021 si 09.04.2021  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2602, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 26.02.2021

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 1768/122/2018/ 26.02.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in  mijloace de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Tip categorie Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 VOLKSWAGEN GOLF AC BREAK IF-77-CVW

WVWZZZ1KZ8W307310

 

2008 Benzina/ 1.390 cc 1.980 euro exclusiv TVA
2 IVECO 65C15 DAILY CAMION IF-57-CVW

ZCFC65A0005495484

2004 Motorină/ 2.800 cc 9.990 euro exclusiv TVA
3 JEEP WRANGLER AE CABRIOLET IF-88-CVW

1J4HA6D53BL540527

 

2011 Motorină/ 2.776 cc 18.450 euro exclusiv TVA
4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BB FURGON IF-22-CVW

WV1ZZZ7HZBH030468

2011 Motorină/ 1.968 cc 4.770 euro exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.03.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 16.03.2021 si 23.03.2021  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 400 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Liscan Aurel

2602, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 26.02.2021

Număr dosar: 1768/122/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

Debitor:  SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Cod de identificare fiscală: 16128430

Sediul social: Oraş Măgurele, Strada LACULUI, Nr. 32, CAMERA 3, PARTER, Judet Ilfov

Sediul social/punct de lucru: Comuna Ghimpaţi, Judet Giurgiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J23/4426/2019

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J23/4426/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 1768/122/2018/ 26.02.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in:

 

Proprietate imobiliara reprezentata de teren și construcții situate în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu.

 

Imobilul are număr cadastral 93 și dreptul de proprietate este intabulat în Cartea  31377 a localității Ghimpați, având adresa în extravilan Ghimpați, jud. Giurgiu, este compus din teren în suprafață de 23.245 mp și construcțiile edificate pe acesta.

Pe teren  sunt edificate opt construcții cu structuri constructive din zidărie și elemente specifice construcțiilor agricole/industriale. Construcțiile au fost edificate în perioada 1962-1965 conform declarației reprezentanților proprietarului. Șoproanele C5 și C6 au fost renovate în anul 2000.

 

 

Prețul de pornire la licitație este de  190.640 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.03.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se va organiza o alta licitatie in data de 16.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 3000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun cu cel puţin 1 zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei, pana la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar judiciar din  București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

 1. Liscan Aurel

 

1602, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 19765/3/2013/ 16.02.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

DOSAR NR. 19765/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 19765/3/2013/ 16.02.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9423 din data de  24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 19765/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile aflate in proprietatea GDC AUTOCENTER SRL, in valoare de totala de 16.375,45 RON exclusiv TVA, descrise in tabelul de mai jos:

 

NR. CRT DENUMIRE VALOARE
COMPRESOR AER MAX 1000-500E  1.786,20    
SPATIU DE PREGATIRE COMETI  1.948,70    
  TUBULATURA CABINA VOPSIT INOX  653,90    
INSTALATIE AER COMPRIMAT WB3  600,60    
TRUSA TRAS CAROSERIE PNEUMATICA  399,10    
KTS 540 BOSCH  733,20    
APARAT DIRECTIE ACTIVE WS8  2.613,00    
APARAT SUDURA PNEUMATIC TE3450  930,80    
APARAT SUDURA TELMIC 250/2 TURBO  268,45    
LAMPA INFRAROSU W3900/3002  499,20    
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. MEC. 2 POST  791,05    
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. TINICHIGERIE 1 POST  173,55    
ELEVATOR FOARFECA PREGATIT PENTRU GEOMETRIE  3.202,55    
CRIC HIDRAULIC 2T  480,35    
MODUL ELECTRIC ELEVATOR FOARFECA SENZOR  771,55    
CAPRA 3T1  5,85    
GIRAFA 2T  52,00    
SUPORT MANUAL MOTOR  20,80    
SUPORT CUTIE  27,30    
PRESA HIDRAULICA 30 T  121,55    
RECUPERATOR ULEI SIMPLU  37,70    
CAL DE TRAS  170,30    
TRUSA TRAS CAROSERII 10T  68,25    
CILINDRU TRAS 10 T  13,65    
CAPRA 3T2  5,85    

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9(noua) licitatii saptamanale, in data de 05.03.2021 si 12.03.2021, 19.03.2021, 26.03.2021, 02.04.2021, 09.04.2021, 16.04.2021, 23.04.2021 si 30.04.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER  SRL

Liscan Aurel

1502, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 14826/3/2019/ 15.02.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 14826/3/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 14826/3/2019/ 15.02.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al HORECA PACKAGING SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 5536 din data de 11.10.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 14826/3/2019, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea HORECA PACKAGING SRL, constand in mijloc de transport marca DACIA LOGAN, tip caroserie BB FURGON, nr. de înmatriculare B-87-JHI, nr. de identificare UU1ESD1K539552443, anul fabricației 2008, capacitate cilindrică 1.461 cc, putere 50 kW,  sursa de energie benzină, culoare alb, stare tehnică generală nefuncțională, in valoare totala de 316 euro exclusiv TVA.

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 25.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 04.03.2021 si 11.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al HORECA PACKAGING SRL

Liscan Aurel

1102, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 11.02.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 11.02.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1. CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 457,6
4. MICROFON ACTIV 41 195,2
5. SP4000+K10+CUTIE 1 34,4
6. SIRENA INTERIOR 1 2,4
7. PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 4
8. MEDIA CONVERTOR 1 17,6
9. MODUL SFP 2 25,6
10. ORGANIZATOR 1 U 10 20
11. PATCH PANEL CAT 5E 4 28
12. LKM 593X DETECTOR FUM 15 326,4
13. LKM BOX 15 573,6
TOTAL     1684,8 RON exclusiv TVA

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 23.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL

Liscan Aurel

902, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 16005/3/2013/08.02.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L, Cladirea B – Sema Parc,  Sector 6

DOSAR NR. 16005/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 16005/3/2013/08.02.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 10086 din data de 26.11.2013, pronuntata in dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea SICO BUSINESS SRL compus din teren si constructie situat in Pantelimon, Jud. Ilfov, T31, P A286, inscris in CF 3495, Pantelimon, identificat cu nr. cad. 1187/2/2/7/4  in valoare totala de  46.000 euro.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 24.02.2021 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul bunului poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor si al judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului imobil, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, cu plata in numerar sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL – CIF: RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul RO75PIRB4224782989001000 deschis pe numele societatii SICO BUSINESS SRL, CUI 17096434.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL

Liscan Aurel

 

 

202, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 02.02.2021

Număr dosar: 1768/122/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

Debitor:  SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Cod de identificare fiscală: 16128430

Sediul social: Oraş Măgurele, Strada LACULUI, Nr. 32, CAMERA 3, PARTER, Judet Ilfov

Sediul social/punct de lucru: Comuna Ghimpaţi, Judet Giurgiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J23/4426/2019

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J23/4426/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 1768/122/2018/ 02.02.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in:

 

Proprietate imobiliara reprezentata de teren și construcții situate în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu.

 

Imobilul are număr cadastral 93 și dreptul de proprietate este intabulat în Cartea  31377 a localității Ghimpați, având adresa în extravilan Ghimpați, jud. Giurgiu, este compus din teren în suprafață de 23.245 mp și construcțiile edificate pe acesta.

Pe teren  sunt edificate opt construcții cu structuri constructive din zidărie și elemente specifice construcțiilor agricole/industriale. Construcțiile au fost edificate în perioada 1962-1965 conform declarației reprezentanților proprietarului. Șoproanele C5 și C6 au fost renovate în anul 2000.

Prețul de pornire la licitație este de  214.470 euro +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se va organiza o alta licitatie in data de 23.02.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 3000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun cu cel puţin 1 zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei, pana la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar judiciar din  București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Liscan Aurel

 

2801, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 28.01.2021

Număr dosar: 1768/122/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

Debitor:  SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Cod de identificare fiscală: 16128430

Sediul social: Oraş Măgurele, Strada LACULUI, Nr. 32, CAMERA 3, PARTER, Judet Ilfov

Sediul social/punct de lucru: Comuna Ghimpaţi, Judet Giurgiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J23/4426/2019

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J23/4426/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 28.01.2021

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in  mijloace de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Tip categorie Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 VOLKSWAGEN GOLF AC BREAK IF-77-CVW

WVWZZZ1KZ8W307310

 

2008 Benzina/ 1.390 cc 2.200 euro exclusiv TVA
2 IVECO 65C15 DAILY CAMION IF-57-CVW

ZCFC65A0005495484

2004 Motorină/ 2.800 cc 11.100 euro exclusiv TVA
3 JEEP WRANGLER AE CABRIOLET IF-88-CVW

1J4HA6D53BL540527

 

2011 Motorină/ 2.776 cc 20.500 euro exclusiv TVA
4 VOLKSWAGEN TRANSPORTER BB FURGON IF-22-CVW

WV1ZZZ7HZBH030468

2011 Motorină/ 1.968 cc 5.300 euro exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 16.02.2021 si 23.02.2021  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 400 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Liscan Aurel

2701, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 38435/3/2013/ 27.01.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 38435/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 38435/3/2013/ 27.01.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al REVAN COMPUTERS SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 16.01.2018, pronuntata in dosar nr. 38435/3/2013, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea REVAN COMPUTERS SRL, constand in proprietate imobiliara compusă din trei loturi de teren și construcțiile edificate pe acestea, situate in Turda, str. 22 Decembrie1989 nr. 12C, jud. Cluj, descrise in tabelul urmator:

 

NR. CADASTRAL / NR. CARTE FUNCIARĂ SUPRAFAȚĂ TEREN SUPRAFAȚĂ CONSTRUCȚIE
NC 7302/2/3/1 CF 54976 637,00 mp 123,80 mp
NC 7302/1/1/13 CF54977 477,00 mp 386,10 mp
NC 7302/1/2/2 CF 54978 145,00 mp

 

in valoare totala de 8.534 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 2 (doua) licitatii saptamanale, in datele de 15.02.2021 si 22.02.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin transfer bancar in contul nr. RO 70 PIRB 4224 7853 8500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele MAR GROUP RMDL INVERT SRL, Cod de identificare fiscală:  23531362.

 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al REVAN COMPUTERS SRL

Liscan Aurel

 

2701, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 391/118/2017/ 27.01.2021

TRIBUNALUL CONSTANTA – SECTIA a-II-a CIVILA

Dosar Nr. 391/118/2017

Debitor :  ACVARIUS SRL

Cod de identificare fiscală : 5944514

Număr de ordine în registrul comerţului : J13/280/2005

  

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 391/118/2017/ 27.01.2021

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ACVARIUS  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1303  din data de 06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a-II-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ACVARIUS  SRL, constand in cladiri (Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edificate pe parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 mp,  teren care face obiectul contractului de concesiune 82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea beneficiarului), in valoare totala de 93.750 euro la care se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare.

Nota privind regulamentul de vanzare: Societatea Acvarius SRL detine  in patrimoniu o hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp si   Cladire formata  din birouri si anexe in suprafata  de 291.80 mp  amplasate pe terenul  ce apartine Companiei Nationale – Administratia Porturilor Maritime SA (CN – APM SA) situat in Zona Libera Constanta Sud, lot (parcela) K1, Judet Constanta. Bunurile anterior mentionate  vor fi valorificate numai in ipoteza  relocarii acestora de pe terenul ce apartine CN – APM SA. In situatia adjudecarii bunurilor,  in termen de  30 zile de la incheierea procesului-verbal de licitatie, adjudecatarul provizoriu  va achita pretul  acestora in integralitate, iar in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului, adjudecatarul este obligat sa procedeze pe cheltuiala sa, la relocarea bunurilor (hala/birouri/anexe). In situatia in care,  adjudecatarul nu va reloca bunurile in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului bunurilor, va pierde intreaga suma de bani achitata, lichidatorul judiciar putand trece la reluarea organizarii licitatiilor de vanzare.

In cazul in care,  in termenul acordat  de 60 zile,  adjudecatarul  nu reuseste relocarea tuturor  bunurilor, va pierde  pretul platit, iar bunurile ramase vor fi reevaluate de catre lichidatorul judiciar si supuse valorificarii in aceleasi conditii.

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.02.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 3 (trei) licitatii saptamanale, in datele de 15.02.2021, 22.02.2021 si 01.03.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie.
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului.
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.

dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin transfer bancar.

 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ACVARIUS SRL

Liscan Aurel

1501, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 1768/122/2018/ 13.01.2021

Număr dosar: 1768/122/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

Debitor:  SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Cod de identificare fiscală: 16128430

Sediul social: Oraş Măgurele, Strada LACULUI, Nr. 32, CAMERA 3, PARTER, Judet Ilfov

Sediul social/punct de lucru: Comuna Ghimpaţi, Judet Giurgiu

Număr de ordine în registrul comerţului: J23/4426/2019

Identificator Unic la Nivel European (EUID):  ROONRC.J23/4426/2019

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 1768/122/2018/ 13.01.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, desemnat prin Hotararea nr. 3842 din data de 17.12.2020, pronuntata in dosar nr. 1768/122/2018 aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL, constand in:

 

Proprietate imobiliara reprezentata de teren și construcții situate în localitatea Ghimpați, jud. Giurgiu.

 

Imobilul are număr cadastral 93 și dreptul de proprietate este intabulat în Cartea  31377 a localității Ghimpați, având adresa în extravilan Ghimpați, jud. Giurgiu, este compus din teren în suprafață de 23.245 mp și construcțiile edificate pe acesta.

Pe teren  sunt edificate opt construcții cu structuri constructive din zidărie și elemente specifice construcțiilor agricole/industriale. Construcțiile au fost edificate în perioada 1962-1965 conform declarației reprezentanților proprietarului. Șoproanele C5 și C6 au fost renovate în anul 2000.

 

 

Prețul de pornire la licitație este de  238.300 euro / 1.160.640 lei +TVA (conform normelor din Codul fiscal in vigoare la data valorificarii).

 

Vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 25.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se va organiza o alta licitatie in data de 01.02.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 3000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun cu cel puţin 1 zi lucrătoare anterioară datei de desfăşurare a licitaţiei, pana la ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar judiciar din  București, Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO68PIRB4224748203001000 – cont curent deschis la First Bank, avand Cod de identificare fiscala 16128430;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SOUTH-WEST LOGISTIC PARK SRL

Liscan Aurel

 

 

 

1401, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 47835/3/2017/ 14.01.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6         

DOSAR NR. 47835/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 47835/3/2017/ 14.01.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TEXIMA SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 5334 din data de 02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea TEXIMA SRL, constand in  stoc articole de imbracaminte conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt. Denumire produs cantitate stoc  valoare totala
1 ROLE CASA DE MARCAT 15 buc  –
2 BLUZE, PULOVERE 108 buc  34,80
3 PANTALONI 115 buc  42,00
4 FUSTA 30 buc  11,40
5 ROCHII 39 buc  13,20
6 GECI, SACOURI 21 buc  6,60
7 CACIULA 3 buc  6,60
8 SACOU 4 buc  46,80
9 TRICOU 1 buc  3,60
10 TOP 5 buc  15,00
11 TRICOU 1 buc  2,40
12 TRICOU 1 buc  1,80
13 PULOVER 1 buc  6,00
14 ROCHIE 4 buc  30,60
15 SACOU 1 buc  11,40
16 HAINA 4 buc  53,40
17 SAL 2 buc  3,00
18 PULOVER 1 buc  4,20
19 SACOU 1 buc  7,80
20 SACOU LARG 2 buc  9,60
21 SACOU 3 buc  35,40
22 BLAIZER 4 buc  39,60
23 PANTOFI 2 buc  12,00
24 TRICOU 2 buc  4,80
25 TRICOU, OCRU, NUDE 2 buc  6,00
26 PULOVER 1 buc  5,40
27 BLUZA DARK NUDE 1 buc  4,20
28 PULOVER DARK 63 1 buc  4,80
29 ROCHIE LUNG ROZE 2 buc  18,00
30 ROCHIE 35 2 buc  15,60
31 FUSTA ALUNA 1 buc  4,80
32 FUSTA SCUR VERDE 1 buc  4,20
33 BLAIZER ORIGIN 1 buc  11,40
34 BLUZE, PULOVERE 1.162 buc  375,00
35 PANTALONI 405 buc  148,20
36 FUSTA 13 buc  4,80
37 ROCHIE 175 buc  58,80
38 GECI, SACOURI 16 buc  5,40
39 ACCESORII 7 buc  2,40
40 SACOU GRI 3 buc  31,80
41 TOP MIDNIG BLACK 1 buc  3,60
42 PANTALON 1 buc  4,80
43 SACOU VERDE 2 buc  20,40
44 VESTA DIP 3 buc  12,60
45 TRICOU OCRI 1 buc  2,40
46 BLUZA DEP 1 buc  4,20
47 TOP 1 buc  2,40
48 TRICOU 3 buc  9,00
49 PANTALON ORIGIN 3 buc  1,20
50 PANTALON 1 buc  6,60
51 PULOVER ML ROZ 3 buc  10,80
52 PULOVER VIOLET 1 buc  4,80
53 PULOVER 1 buc  6,00
54 BLUZA 1 buc  6,60
55 ROCHIE 6 buc  21,00
56 TRICOU 1 / 1 BLACK 4 buc  14,40
57 PANTALON VERDE 4 buc  24,60
58 PANTALON 1 buc  8,40
59 FUSTA 1 buc  6,00
60 SACOU 3 buc  24,60
61 TRICOU OCRU 12 1 buc  0,60
62 HAINA 1 buc  14,40
63 JACHETA 1 buc  4,80
64 ROCHIE 3 buc  10,20
65 BLUZA MANECA LUNGA 1 buc  0,60
66 BLUZA 1 buc  3,60
67 ESARFA 1 buc  1,20
68 PANTOFI OCEAN 1 buc  4,80
69 TRICOU NEW ROZ 3 buc  7,20
70 TRICOU 1 buc  3,00
71 SACOU SHADOW 1 buc  0,60
72 TRICOU SEA BLACK 3 buc  7,80
73 TRICOU 1/1 CREM 9 buc  24,00
74 TOP GRI 1 buc  2,40
75 TOP INDIAN WHITE 3 buc  6,00
76 TRICOU 2 buc  7,20
77 TOP 6 buc  12,00
78 TO P 12 buc  37,20
79 TRICOU 2 buc  4,80
80 TRICOU 2 buc  4,20
81 TRICOU 1 buc  3,00
82 TRICOU 2 buc  3,00
83 PULOVER 1 buc  6,00
84 PULOVER 1 buc  6,00
85 SARAFAN MOV 1 buc  6,00
86 PANTALONI PIELE 4 buc  21,00
87 FUSTA VIOLET 1 buc  4,20
88 FUSTA LUNGA 2 buc  7,20
89 PANTALONI 2 buc  17,40
90 MAIEU ALB 3 buc  6,00
91 SACOU CANVAS 1 buc  11,40
92 SACOU 4 buc  28,20
93 SACOU 5 buc  60,60
94 JACHETA 3 buc  28,80
95 HAINA 6 buc  82,20
96 PANTOFI 13 buc  99,00
97 PANTOFI 1 buc  6,60
98 GEANTA PIELE 7 buc  52,20
99 GEANTA PIELE VIO 4 buc  35,40
100 ROCHIE RUBIN 2 buc  10,20
101 PANTALON TROUSER 2 buc  9,00
102 SACOU  CHOCOLAT 3 buc  31,80
103 SACOU 1 buc  10,80
104 INCALTAMINTE DARK 2 buc  24,60
105 TOP 1 buc  2,40
106 TRICOU 3 buc  15,60
107 BLUZA 1 buc  4,20
108 SACOU 1 buc  10,20
109 JEANS 2 buc  12,00
110 JACHETA 3 buc  27,60
111 TRICOU 1 buc  2,40
112 TRICOU 4 buc  10,20
113 TRICOU 1 buc  2,40
114 ROCHIE 1 buc  5,40
115 SAL 1 buc  2,40
116 PULOVER 4 buc  20,40
117 PULOVER 12 buc  61,80
118 PANTALONI 2 buc  13,20
119 PANTALONI 2 buc  10,20
120 PANTALONI 2 buc  15,00
121 GEANTA 1 buc  6,00
122 TOP 2 buc  5,40
123 TOP 1 buc  1,80
124 CARDIGAN 1 buc  5,40
125 TRICOU 2 buc  10,80
126 TRICOU 5 buc  26,40
127 FUSTA 4 buc  21,00
128 ROCHIE 1 buc  7,80
129 BLUZA 2 buc  10,80
130 BLUZA 1 buc  3,00
131 SACOU 1 buc  6,60
132 BLUZA 7 buc  30,00
133 PANTALON 6 buc  20,40
134 PANTALON 1 buc  6,60
135 FUSTA 2 buc  10,20
136 TRICOU 1 buc  4,20
137 SACOU 1 buc  8,40
138 TRICOU 1 buc  3,00
139 BLUZA 4 buc  21,00
140 SACOU 1 buc  9,60
141 PANTALON 1 buc  13,80
142 SACOU 1 buc  13,20
143 BLUZA 5 buc  25,80
144 TOP 4 buc  8,40
145 TRICOU 5 buc  22,20
146 CIZME 2 buc  29,40
147 TRICOU 1 buc  4,20
148 ROCHIE 1 buc  7,80
149 SAL 1 buc  2,40
150 CACIULA 15 buc  25,20
151 CACIULA 3 buc  9,00
152 SAL 3 buc  7,20
153 SAL 1 buc  1,80
154 TRICOU 1 buc  3,60
155 PANTALON 2 buc  15,00
156 ROCHIE 2 buc  22,80
157 ROCHIE 1 buc  6,00
158 JEANS 1 buc  3,60
159 BLUZA 1 buc  3,00
160 ROCHIE 1 buc  6,60
161 JACHETA 1 buc  3,00
162 TRICOU 1 buc  1,80
163 JEANS 1 buc  7,20
164 PULOVER 1 buc  4,20
165 CUREA 1 buc  4,20
166 SAL 1 buc  3,60
167 BLUZA 1 buc  6,60
168 PULOVER 1 buc  4,80
169 HAINA 2 buc  34,20
170 ROCHIE 1 buc  7,80
171 ROCHIE 1 buc  9,60
172 PANTALONI 1 buc  7,80
173 SACOU 1 buc  12,00
174 ROCHIE 1 buc  12,60
175 SAL 2 buc  7,80
176 SACOU 1 buc  13,80
177 SACOU 2 buc  29,40
178 INCALTAMINTE 1 buc  2,40
179 FUSTA 1 buc  6,60
180 TRICOU 1 buc  4,80
181 SACOU 3 buc  40,20
182 TRICOU 1 buc  4,80
183 SAL 1 buc  3,00
184 VESTA 1 buc  6,60
185 SACOU 1 buc  13,20
186 CARDIGAN 3 buc  15,00
187 BLUZA 1 buc  4,80
188 CUREA 2 buc  9,60
189 TRICOU 2 buc  6,00
190 PULOVER 2 buc  17,40
191 BLUZA 1 buc  4,80
192 FUSTA 1 buc  6,60
193 BLUZA 3 buc  20,40
194 SACOU 1 buc  13,80
195 PULOVER 2 buc  12,00
196 VESTA 1 buc  7,80
197 TRICOU 3 buc  12,00
198 SACOU 2 buc  27,60
199 BLUZA 1 buc  6,00
200 BLUZA 1 buc  4,20
201 BLUZA 2 buc  10,20
202 CARDIGAN 1 buc  12,00
203 BLUZA 1 buc  7,20
204 SAL 1 buc  3,00
205 SAL 5 buc  13,20
206 ROCHIE 4 buc  40,20
207 SAL 2 buc  4,20
208 SACOU 1 buc  15,00
209 TRICOU 1 buc  3,00
210 FUSTA 1 buc  6,00
211 PANTALONI 1 buc  4,20
212 FUSTA 1 buc  4,20
213 ROCHIE 1 buc  10,20
214 PANTALONI 2 buc  14,40
215 SAL 5 buc  15,60
216 SAL 5 buc  13,20
217 FUSTA 3 buc  24,60
218 PULOVER 1 buc  4,20
219 BLUZA 1 buc  4,20
220 BLUZA 1 buc  7,20
221 PANTALONI 1 buc  9,00
222 BLUZA 2 buc  10,20
223 ROCHIE 2 buc  20,40
224 JACHETA 2 buc  12,00
225 TRICOU 3 buc  15,60
226 ROCHIE 1 buc  7,20
227 BLUZA 2 buc  10,20
228 FUSTA 4 buc  24,60
229 JACHETA 2 buc  12,60
230 SACOU 1 buc  14,40
231 FUSTA 3 buc  22,20
232 BLUZA 2 buc  7,20
233 FUSTA 2 buc  14,40
234 BLUZA 1 buc  6,60
235 BLUZA 4 buc  19,20
236 PULOVER 1 buc  8,40
237 CUREA 3 buc  10,80
238 SAL 1 buc  3,00
239 TRICOU 1 buc  2,40
240 TRICOU 5 buc  8,40
241 BLUZA 1 buc  3,00
242 BLUZA 2 buc  9,60
243 PANTALON 1 buc  6,60
244 JEANS 1 buc  4,80
245 PANTALONI 2 buc  10,20
246 TRICOU 4 buc  6,60
247 TRICOU 22 buc  37,20
248 BLUGI 1 buc  6,00
249 BLUZE 26 buc  8,40
250 PANTALONI 13 buc  4,80
251 FUSTA 1 buc  0,60
252 BLUZA 1 buc  3,60
253 JEANS 3 buc  15,00
254 BLUZA 1 buc  4,80
255 BLUZA 1 buc  3,60
256 PANTALONI 1 buc  6,00
257 JEANS 3 buc  15,00
258 JEANS 1 buc  4,80
259 TRICOU FLUTURE 2 buc  3,60
260 TRICOU FROSTY 2 buc  3,60
261 TOP 1 buc  2,40
262 BLUZA 3 buc  15,60
263 BLUZA WHITE ROZ 1 buc  4,20
264 BLUZA 1 buc  4,80
265 PANTALONI 2 buc  13,20
266 TRICOU 6 buc  10,80
267 JEANS 1 buc  5,40
268 TRICOU 6 buc  10,80
269 BLUZA WHITE 2 buc  6,60
270 PANTALON BLACK 1 buc  3,60
271 JEANS BLUE 1 buc  4,80
272 JEANS 1 buc  6,60
273 TRICOU 6 buc  10,20
274 RAFTURI 10 buc  79,20
275 STAMPILĂ 1 buc  1,80
276 STINGĂTOR 1 buc  1,80
277 COS BAMBUS 1 buc  –
278 PERDELE 1 buc  2,40
    2.744 buc 3.906,00  exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.01.2021, ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in datele de 02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021 si 02.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TEXIMA SRL

 1. Liscan Aurel
1401, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 14.01.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 5965/3/2018 / 14.01.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1. CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 514,8
4. MICROFON ACTIV 41 219,6
5. SP4000+K10+CUTIE 1 38,7
6. SIRENA INTERIOR 1 2,7
7. PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 4,5
8. MEDIA CONVERTOR 1 19,8
9. MODUL SFP 2 28,8
10. ORGANIZATOR 1 U 10 22,5
11. PATCH PANEL CAT 5E 4 31,5
12. LKM 593X DETECTOR FUM 15 367,2
13. LKM BOX 15 645,3
TOTAL     1895,4 RON

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 02.02.2021, 09.02.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL

Liscan Aurel

1401, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 22033/3/2014/ 14.01.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 22033/3/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 22033/3/2014/ 14.01.2021

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 01.09.2020 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 22033/3/2014, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea NEWS & MORE SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs valoare totala
1.         Calculator IMAC 27” Quad-CoreI5 3.2 GHZ  1.995,00    
2.        Tabletă grafică WACOM CINTIQ13HD DTK-1300     929,46    
3.        Smartview HD     867,30    
4.        Laptop Dell vostro 3300 core I3       91,98    
5.        Laptop Dell vostro 3300 core I3       91,98    
6.        Laptop Dell vostro 3300 core I3     152,46    
7.        Laptop Dell vostro 3300 core I3     152,46    
8.        Laptop Dell vostro 3300 core I3     152,46    
9.        Laptop Dell vostro 3300 core I3     179,76    
10.     Laptop DELL INSPIRON n 5010       65,52    
11.      Laptop DELL INSPIRON n 5010     109,62    
12.     Laptop DELL INSPIRON n 5010     219,66    
13.     Laptop DELL INSPIRON n 5010     219,66    
14.     Desktop Dell optiplex980 core i5     139,86    
15.     Laptop Dell vostro 3300 core i5     201,18    
TOTAL   5.568,36   lei

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 26.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al NEWS & MORE SRL

Liscan Aurel

1201, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 46490/3/2017/ 11.01.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 46490/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 46490/3/2017/ 11.01.2021

 

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor) amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu,  valoare totala de 107.190 euro fara TVA.

 

Vanzare a bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 22.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii in datele de 08.02.2021, 23.02.2021, 10.03.2021, 25.03.2021, 09.04.2021, 26.04.2021, 11.05.2021, 26.05.2020 si 10.06.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. nr. RO23 PIRB 4224 7844 1400 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, avand Cod de identificare fiscala 19737152.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL

Liscan Aurel

701, 2021

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 33479/3/2018/ 07.01.2021

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 33479/3/2018

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 33479/3/2018/ 07.01.2021

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al MANTSER GROUP SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 7158 din data de 03.12.2018, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33479/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea MANTSER GROUP SRL, constand in  mijloc de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Tip categorie Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare/ Serie motor An fabricatie Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 MERCEDES-BENZ CLS350

 

autoturism B-56-XED

WDD2193561A038158

30125016

 

2005 BENZINA/ 3.498 cc 2.800 EURO exclusiv TVA

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 19.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9(noua) licitatii saptamanale in data de 26.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021, 23.03.2021,  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO75 PIRB 4224 7848 3200 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii MANTSER GROUP SRL, avand Cod de identificare fiscala 22341297;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al MANTSER GROUP SRL

Liscan Aurel

1812, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 19765/3/2013/ 18.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

DOSAR NR. 19765/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 19765/3/2013/ 18.12.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9423 din data de  24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 19765/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile aflate in proprietatea GDC AUTOCENTER SRL, in valoare de totala de  22.986,75     RON exclusiv TVA, descrise in tabelul de mai jos:

 

NR. CRT DENUMIRE VALOARE
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T   886,50    
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 2   886,50    
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 3 886,50    
  USA GARAJ INDUSTRIAL DYNXSP80/19   713,25    
COMPRESOR AER MAX 1000-500E   2.061,00    
SPATIU DE PREGATIRE COMETI   2.248,50    
  TUBULATURA CABINA VOPSIT INOX   754,50    
INSTALATIE AER COMPRIMAT WB3   693,00    
TRUSA TRAS CAROSERIE PNEUMATICA 460,50    
KTS 540 BOSCH   846,00    
APARAT DIRECTIE ACTIVE WS8   3.015,00    
APARAT SUDURA PNEUMATIC TE3450 1.074,00    
APARAT SUDURA TELMIC 250/2 TURBO   309,75    
LAMPA INFRAROSU W3900/3002   576,00    
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. MEC. 2 POST   912,75    
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. TINICHIGERIE 1 POST   200,25    
ELEVATOR FOARFECA PREGATIT PENTRU GEOMETRIE   3.695,25    
CRIC HIDRAULIC 2T   554,25    
  USA GARAJ INDUSTRIAL 12500*2740   348,00    
  USA GARAJ INDUSTRIAL 12500*2740 371,25    
MODUL ELECTRIC ELEVATOR FOARFECA SENZOR   890,25    
CAPRA 3T1 6,75    
GIRAFA 2T 60,00    
SUPORT MANUAL MOTOR   24,00    
SUPORT CUTIE   31,50    
PRESA HIDRAULICA 30 T   140,25    
RECUPERATOR ULEI SIMPLU   43,50    
CAL DE TRAS   196,50    
TRUSA TRAS CAROSERII 10T   78,75    
CILINDRU TRAS 10 T 15,75    
CAPRA 3T2 6,75    

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 13.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2(doua) licitatii saptamanale, in data de 20.01.2021 si 27.01.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER  SRL

Liscan Aurel

1812, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 18.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 15107/3/2013*

 PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 18.12.2020

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si  proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare totala de 54.000 euro inclusiv TVA.

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 12.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 7 (sapte) licitatii in datele de 19.01.2021, 26.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863.
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

Liscan Aurel

1812, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 39866/3/2018/ 18.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 39866/3/2018

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 39866/3/2018/ 18.12.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 2747 din data de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 39866/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea ERDAL INVEST SRL, constand in mijloc de transport marca OPEL ASTRA H, nr. de înmatriculare B-08-ZJO, nr. de identificare W0L0AHL698G046738, Serie motor 30125016, anul fabricației 2008, capacitate cilindrică 1.598 cc, putere 85 kW,  sursa de energie benzină, transmisie automată, culoare negru, stare tehnică generală satisfăcătoare, in valoare totala de 1.750 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 12.01.2021 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9(noua) licitatii saptamanale in datele de 19.01.2021, 26.01.2021, 02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021, 02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

  CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL

Liscan Aurel

1612, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 16005/3/2013/14.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L, Cladirea B – Sema Parc,  Sector 6

DOSAR NR. 16005/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 16005/3/2013/14.12.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 10086 din data de 26.11.2013, pronuntata in dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea SICO BUSINESS SRL compus din teren si constructie situat in Pantelimon, Jud. Ilfov, T31, P A286, inscris in CF 3495, Pantelimon, identificat cu nr. cad. 1187/2/2/7/4  in valoare totala de  380.000 lei.

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.01.2021 ora 13,00 prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit se vor organiza alte 7 (sapte) licitatii in datele de 14.01.2021, 21.01.2021, 28.01.2021, 04.02.2021, 11.02.2021, 18.02.2021 si 25.02.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

In orice moment al vanzarii, pretul bunului poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor si al judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului imobil, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, cu plata in numerar sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL – CIF: RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

 

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, tel: 021.227.28.81/0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL

 1. Liscan Aurel

 

712, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 36681/3/2015/ 07.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 36681/3/2015

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36681/3/2015/ 07.12.2020

 

Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SVF CONSTRUCT SRL, constand in:

 

 • Centrala telefonica in valoare de 209,30 lei exclusiv TVA;
 • Centrala Keston C36 in valoare de 331,80 lei  exclusiv TVA;
 • Centrala Keston C36 Combi in valoare de 364,70 lei exclusiv TVA;
 • Nivela rotativa PR12 in valoare de  781,20 lei lei exclusiv TVA;
 • Schela metalica in valoare de  397,90 lei exclusiv TVA;
 • Autoturism marca Ford Fusion in valoare de 563,50 lei exclusiv TVA;
 • Autoturism marca Fiat Doblo in valoare de 795,80 lei exclusiv TVA.

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 17.12.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii  in datele de 07.01.2021, 14.01.2021, 21.01.2021 si 28.01.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO31 PIRB 4259 7707 8900 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii SVF CONSTRUCT SRL, avand Cod de identificare fiscala
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

712, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 13833/3/2013/ 07.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 13833/3/2013

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 13833/3/2013/ 07.12.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOTAL CONFORT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 3250/25.05.2017, pronuntata in dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII – a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile constand in instalatii tehnice, aparatura de masurat si electronice birou, mobilier si aparatura birotica, mijloace de transport persoane si marfa, in valoarea totala de 18.989,60 lei  exclusiv TVA, conform tabelelor:

 

NR. CRT. MARCA / TIP CATEGORIE VALOARE -RON-
OPEL VECTRA AUTOTURISM M1 278,00  RON

 

NR. CRT.

DENUMIRE BUN

BUC VALOARE TOTALA-RON-
1. APARAT DE SUDURA GENESIS 4  986,40
2. APARAT SUDURA GENESIS 1  226,80
3. Aspirator vcu 41 1  124,00
4. Aspirator vcu 41 1  177,40
5. CASETA LUMINOASA 1 0
6. CENTRALA PANASONIC 6/24KX-TES 1         217,80
7. CUPA MACARA (BENA TURNAT BETON) 4         732,80
8. CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1         465,80
9. CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1         472,80
10. DULAP 4000*600*2001 1         263,00
11. HP DESIGNJET 500 PLUS COLOR 33 1           79,00
12. IMPRIMANTA HP LJ2801 1           21,40
13. NIVELA NA728 CU TREPIED SI STADIE 1         179,80
14. NIVELA NA730 CU TREPIED SI STADIE 1         196,40
15. PC PENTIUM CORE 2DUO+MONITOR LCD 1         154,00
16. PC PENTIUM CORE 2QUAD 1            5,40
17. PC PENTIUM+LICENTA WINDOWS XP 1           15,60
18. PC+WINDOWS XP PROF+OFFICE 1           24,60
19. Receptie 2000*2000*1201 1         142,00
20. RETEA CALCULATOARE 31 PORTURI 1           58,80
21. SET LASER PMC 36(PT TRASARE) 1         174,00
22. STADIE TELESCOP 4M+NIVELA AUTO 1         397,40
23. STATIE TOTALA CU MONTARE OPTICA 1      1.710,80
24. USA CACAO PANAMA ACC CROM 2      1.014,80
25. USA PANAMA P3 CACAO GLISANTA 80*206 1         361,20
26. USA RET30 CACAO ON90*205*30 CU 3BOLTURI 16      5.950,80
27. USA RET30 MASA T8P SISTEM CU 3 BOLTURI 6      2.645,60
28. USA SHINY BAR CAPTUSEALA 7CM ACC CROM BAIE 2         475,00
29. USA SHINY CAPPUCINO TOC TB10,70*206 2         475,00
30. USA SHINY CHIANTI ACC CROM 1         237,60
31. USA SHINY LATTE ACC CHEIE CROM 1         291,00
32. USA SHINY LATTE MACH-AL ACC BAIE CROM 1         294,20
33. XEROX CANON ir2017 1         102,80
34. XEROX CANON l380s 1           37,60

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 18.12.2020 ora 14.00, prin licitatie publica.

 

In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, în datele de 08.01.2021, 15.01.2021, 22.01.2021, 29.01.2021, 05.02.2021, 12.02.2021, 19.02.2021, 26.02.2021 si 05.03.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice/ fizice (copie Cod Unic de Inregistrare/ buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la casieria societatii sau prin transfer bancar in contul nr. RO 03 PIRB 4205 7428 1000 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele TOTAL CONFORT SRL, CUI 338096;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TOTAL CONFORT SRL

 1. Liscan Aurel

 

 

412, 2020

ANUNT VANZARE DIRECTA

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL cu sediul in Blvd. Mircea Voda nr. 35, Bl. M27 Et. 4, ap. 10, sector 3, București, în calitate de lichidator judiciar al debitorului GDC AUTOCENTER SRL, CUI 30027385, J40/3875/2012, cu sediul social în Bucureşti, Şoseaua IANCULUI, Nr. 46,  Sectorul 2, conform Sentintei Civile nr. 9423 din data de  24.11.2015 pronunţată de Tribunalul Bucuresti secţia a VII-a Civila în dosarul 19765/3/2013, anunta scoaterea la vanzare prin negociere directa a bunului mobil constand in CABINA DE VOPSIT COMETI MODEL MARBLE 70.22 incepand cu pretul de 13.907 ron exclusiv TVA .

Toate persoanele interesate vor putea depune pana la data de 08.01.2021 ora 14:00, la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin posta, in plic sigiat cu mentiunea „pentru GDC AUTOCENTER SRL – negociere directa”,  ofertele de cumparare care nu vor putea fi mai mici decat valoarea indicata anterior.

La data de 08.01.2021 se va organiza o sedinta de negociere directa cu toti cei care au depus oferte de negociere.

Pot participa la negociere acele persoane fizice si/sau juridice care achita garantia de participare in cuantum de 10% din pretul de pornire.

Ofertanţii interesaţi vor achiziţiona Caietul de sarcini privind vânzarea prin negociere directa a bunului mobil aflat în patrimoniul GDC AUTOCENTER SRL  de la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA, achiziţionarea caietului de sarcini fiind obligatorie pentru toţi participanţii la negociere.

 

Informatii suplimentare se pot obtine la telefonul 021.227.8.81 sau 0721.236.313.

312, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 5965/3/2018 / 02.12.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 5965/3/2018

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 5965/3/2018 / 02.12.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL, desemnat prin Încheierea de şedinţă din data de 22.11.2019 pronunţată de Tribunalul Bucuresti, Secţia a VII – a Civila, în dosarul nr. 5965/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SPARTACUS SECURITY SRL, constand in:

 

Nr. Crt. Denumire produs buc valoare
1. CABLU NHXH-J 3×1,5 E90 405 572 RON
4. MICROFON ACTIV 41 244 RON
5. SP4000+K10+CUTIE 1 43 RON
6. SIRENA INTERIOR 1 3 RON
7. PH4-12 ACUMULATOR 12V/4Ah 1 5 RON
8. MEDIA CONVERTOR 1 22 RON
9. MODUL SFP 2 32 RON
10. ORGANIZATOR 1 U 10 25 RON
11. PATCH PANEL CAT 5E 4 35 RON
12. LKM 593X DETECTOR FUM 15 408 RON
13. LKM BOX 15 717 RON
TOTAL     2.106 RON

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 11.12.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 18.12.2020 si 08.01.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SPARTACUS SECURITY SRL

 1. Liscan Aurel
312, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 391/118/2017/ 02.12.2020

TRIBUNALUL CONSTANTA – SECTIA a-II-a CIVILA

Dosar Nr. 391/118/2017

Debitor :  ACVARIUS SRL

Cod de identificare fiscală : 5944514

Număr de ordine în registrul comerţului : J13/280/2005

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 391/118/2017/ 02.12.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ACVARIUS  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1303  din data de 06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a-II-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ACVARIUS  SRL, constand in cladiri (Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edificate pe parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 mp,  teren care face obiectul contractului de concesiune 82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea beneficiarului), in valoare totala de 106.250 euro la care se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

Nota privind regulamentul de vanzare: Societatea Acvarius SRL detine  in patrimoniu o hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp si   Cladire formata  din birouri si anexe in suprafata  de 291.80 mp  amplasate pe terenul  ce apartine Companiei Nationale – Administratia Porturilor Maritime SA (CN – APM SA) situat in Zona Libera Constanta Sud, lot (parcela) K1, Judet Constanta. Bunurile anterior mentionate  vor fi valorificate numai in ipoteza  relocarii acestora de pe terenul ce apartine CN – APM SA. In situatia adjudecarii bunurilor,  in termen de  30 zile de la incheierea procesului-verbal de licitatie, adjudecatarul provizoriu  va achita pretul  acestora in integralitate, iar in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului, adjudecatarul este obligat sa procedeze pe cheltuiala sa, la relocarea bunurilor (hala/birouri/anexe). In situatia in care,  adjudecatarul nu va reloca bunurile in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului bunurilor, va pierde intreaga suma de bani achitata, lichidatorul judiciar putand trece la reluarea organizarii licitatiilor de vanzare.

In cazul in care,  in termenul acordat  de 60 zile,  adjudecatarul  nu reuseste relocarea tuturor  bunurilor, va pierde  pretul platit, iar bunurile ramase vor fi reevaluate de catre lichidatorul judiciar si supuse valorificarii in aceleasi conditii.

 

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 18.12.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile imobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 3 (trei) licitatii saptamanale, in datele de 08.01.2021, 15.01.2021 si 22.01.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie.
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului.
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.

dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin transfer bancar.

 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ACVARIUS SRL

 1. Liscan Aurel
1811, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 19765/3/2013/ 17.11.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

DOSAR NR. 19765/3/2013

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 19765/3/2013/ 17.11.2020

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9423 din data de  24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 19765/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile aflate in proprietatea GDC AUTOCENTER SRL, in valoare de totala de 27.584,1 RON exclusiv TVA, descrise in tabelul de mai jos:

NR. CRT DENUMIRE VALOARE
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T  1.063,80    
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 2  1.063,80    
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 3  1.063,80    
USA GARAJ INDUSTRIAL DYNXSP80/19  855,90    
COMPRESOR AER MAX 1000-500E  2.473,20    
SPATIU DE PREGATIRE COMETI  2.698,20    
TUBULATURA CABINA VOPSIT INOX  905,40    
INSTALATIE AER COMPRIMAT WB3  831,60    
TRUSA TRAS CAROSERIE PNEUMATICA  552,60    
KTS 540 BOSCH  1.015,20    
APARAT DIRECTIE ACTIVE WS8  3.618,00    
APARAT SUDURA PNEUMATIC TE3450  1.288,80    
APARAT SUDURA TELMIC 250/2 TURBO  371,70    
LAMPA INFRAROSU W3900/3002  691,20    
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. MEC. 2 POST  1.095,30    
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. TINICHIGERIE 1 POST  240,30    
ELEVATOR FOARFECA PREGATIT PENTRU GEOMETRIE  4.434,30    
CRIC HIDRAULIC 2T  665,10    
USA GARAJ INDUSTRIAL 12500*2740  417,60    
USA GARAJ INDUSTRIAL 12500*2740  445,50    
MODUL ELECTRIC ELEVATOR FOARFECA SENZOR  1.068,30    
CAPRA 3T1  8,10    
GIRAFA 2T  72,00    
SUPORT MANUAL MOTOR  28,80    
SUPORT CUTIE  37,80    
PRESA HIDRAULICA 30 T  168,30    
RECUPERATOR ULEI SIMPLU  52,20    
CAL DE TRAS  235,80    
TRUSA TRAS CAROSERII 10T  94,50    
CILINDRU TRAS 10 T  18,90    
CAPRA 3T2  8,10    

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 27.11.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2(doua) licitatii saptamanale, in data de 04.12.2020 si 11.12.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER  SRL

 1. Liscan Aurel

 

 

1811, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 16005/3/2013/12.11.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L, Cladirea B – Sema Parc,  Sector 6

DOSAR NR. 16005/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 16005/3/2013/12.11.2020

 

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 10086 din data de 26.11.2013, pronuntata in Dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea SICO BUSINESS SRL compus din teren si constructie situat in Pantelimon, Jud. Ilfov, T31, P A286, inscris in CF 3495, Pantelimon, identificat cu nr. cad. 1187/2/2/7/4  in valoare totala de  45.600 Euro/ 222.008,16 lei.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 27.11.2020 ora 13,00 prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit se vor organiza alte 3 (trei) licitatii in datele de 11.12.2020, 28.12.2020 si 08.01.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii (licitatiile se organizeaza o data la doua saptamani).

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul bunului poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor si al judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului imobil, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, cu plata in numerar sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL – CIF: RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.

– dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL

Liscan Aurel

 

 

1011, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 17679/3/2017/ 10.11.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 9156/3/2016

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 17679/3/2017/ 10.11.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PERFORMER TRADE ENGINEERING CO SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 04.06.2018 pronuntata de Tribunalul  Bucuresti-Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 9159/3/2016,  anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea PERFORMER TRADE ENGINEERING CO SRL constand in  mijloc de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare/ serie motor An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 Renault Megane B-91-PRF VF1LA04B525211940

R045010

2001 BENZINA

1598 CC

79 Kw

225 euro fara TVA

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.11.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, in data de 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 18.12.2020, 08.01.2021, 15.01.2021, 22.01.2021, 29.01.2021 si 05.02.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

511, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 47835/3/2017/ 05.11.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6         

DOSAR NR. 47835/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 47835/3/2017/ 05.11.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TEXIMA SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 5334 din data de 02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea TEXIMA SRL, constand in  stoc articole de imbracaminte conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt. Denumire produs cantitate stoc  valoare totala
1 ROLE CASA DE MARCAT 15 buc  –
2 BLUZE, PULOVERE 108 buc  37,70
3 PANTALONI 115 buc  45,50
4 FUSTA 30 buc  12,35
5 ROCHII 39 buc  14,30
6 GECI, SACOURI 21 buc  7,15
7 CACIULA 3 buc  7,15
8 SACOU 4 buc  50,70
9 TRICOU 1 buc  3,90
10 TOP 5 buc  16,25
11 TRICOU 1 buc  2,60
12 TRICOU 1 buc  1,95
13 PULOVER 1 buc  6,50
14 ROCHIE 4 buc  33,15
15 SACOU 1 buc  12,35
16 HAINA 4 buc  57,85
17 SAL 2 buc  3,25
18 PULOVER 1 buc  4,55
19 SACOU 1 buc  8,45
20 SACOU LARG 2 buc  10,40
21 SACOU 3 buc  38,35
22 BLAIZER 4 buc  42,90
23 PANTOFI 2 buc  13,00
24 TRICOU 2 buc  5,20
25 TRICOU, OCRU, NUDE 2 buc  6,50
26 PULOVER 1 buc  5,85
27 BLUZA DARK NUDE 1 buc  4,55
28 PULOVER DARK 63 1 buc  5,20
29 ROCHIE LUNG ROZE 2 buc  19,50
30 ROCHIE 35 2 buc  16,90
31 FUSTA ALUNA 1 buc  5,20
32 FUSTA SCUR VERDE 1 buc  4,55
33 BLAIZER ORIGIN 1 buc  12,35
34 BLUZE, PULOVERE 1.162 buc  406,25
35 PANTALONI 405 buc  160,55
36 FUSTA 13 buc  5,20
37 ROCHIE 175 buc  63,70
38 GECI, SACOURI 16 buc  5,85
39 ACCESORII 7 buc  2,60
40 SACOU GRI 3 buc  34,45
41 TOP MIDNIG BLACK 1 buc  3,90
42 PANTALON 1 buc  5,20
43 SACOU VERDE 2 buc  22,10
44 VESTA DIP 3 buc  13,65
45 TRICOU OCRI 1 buc  2,60
46 BLUZA DEP 1 buc  4,55
47 TOP 1 buc  2,60
48 TRICOU 3 buc  9,75
49 PANTALON ORIGIN 3 buc  1,30
50 PANTALON 1 buc  7,15
51 PULOVER ML ROZ 3 buc  11,70
52 PULOVER VIOLET 1 buc  5,20
53 PULOVER 1 buc  6,50
54 BLUZA 1 buc  7,15
55 ROCHIE 6 buc  22,75
56 TRICOU 1 / 1 BLACK 4 buc  15,60
57 PANTALON VERDE 4 buc  26,65
58 PANTALON 1 buc  9,10
59 FUSTA 1 buc  6,50
60 SACOU 3 buc  26,65
61 TRICOU OCRU 12 1 buc  0,65
62 HAINA 1 buc  15,60
63 JACHETA 1 buc  5,20
64 ROCHIE 3 buc  11,05
65 BLUZA MANECA LUNGA 1 buc  0,65
66 BLUZA 1 buc  3,90
67 ESARFA 1 buc  1,30
68 PANTOFI OCEAN 1 buc  5,20
69 TRICOU NEW ROZ 3 buc  7,80
70 TRICOU 1 buc  3,25
71 SACOU SHADOW 1 buc  0,65
72 TRICOU SEA BLACK 3 buc  8,45
73 TRICOU 1/1 CREM 9 buc  26,00
74 TOP GRI 1 buc  2,60
75 TOP INDIAN WHITE 3 buc  6,50
76 TRICOU 2 buc  7,80
77 TOP 6 buc  13,00
78 TO P 12 buc  40,30
79 TRICOU 2 buc  5,20
80 TRICOU 2 buc  4,55
81 TRICOU 1 buc  3,25
82 TRICOU 2 buc  3,25
83 PULOVER 1 buc  6,50
84 PULOVER 1 buc  6,50
85 SARAFAN MOV 1 buc  6,50
86 PANTALONI PIELE 4 buc  22,75
87 FUSTA VIOLET 1 buc  4,55
88 FUSTA LUNGA 2 buc  7,80
89 PANTALONI 2 buc  18,85
90 MAIEU ALB 3 buc  6,50
91 SACOU CANVAS 1 buc  12,35
92 SACOU 4 buc  30,55
93 SACOU 5 buc  65,65
94 JACHETA 3 buc  31,20
95 HAINA 6 buc  89,05
96 PANTOFI 13 buc  107,25
97 PANTOFI 1 buc  7,15
98 GEANTA PIELE 7 buc  56,55
99 GEANTA PIELE VIO 4 buc  38,35
100 ROCHIE RUBIN 2 buc  11,05
101 PANTALON TROUSER 2 buc  9,75
102 SACOU  CHOCOLAT 3 buc  34,45
103 SACOU 1 buc  11,70
104 INCALTAMINTE DARK 2 buc  26,65
105 TOP 1 buc  2,60
106 TRICOU 3 buc  16,90
107 BLUZA 1 buc  4,55
108 SACOU 1 buc  11,05
109 JEANS 2 buc  13,00
110 JACHETA 3 buc  29,90
111 TRICOU 1 buc  2,60
112 TRICOU 4 buc  11,05
113 TRICOU 1 buc  2,60
114 ROCHIE 1 buc  5,85
115 SAL 1 buc  2,60
116 PULOVER 4 buc  22,10
117 PULOVER 12 buc  66,95
118 PANTALONI 2 buc  14,30
119 PANTALONI 2 buc  11,05
120 PANTALONI 2 buc  16,25
121 GEANTA 1 buc  6,50
122 TOP 2 buc  5,85
123 TOP 1 buc  1,95
124 CARDIGAN 1 buc  5,85
125 TRICOU 2 buc  11,70
126 TRICOU 5 buc  28,60
127 FUSTA 4 buc  22,75
128 ROCHIE 1 buc  8,45
129 BLUZA 2 buc  11,70
130 BLUZA 1 buc  3,25
131 SACOU 1 buc  7,15
132 BLUZA 7 buc  32,50
133 PANTALON 6 buc  22,10
134 PANTALON 1 buc  7,15
135 FUSTA 2 buc  11,05
136 TRICOU 1 buc  4,55
137 SACOU 1 buc  9,10
138 TRICOU 1 buc  3,25
139 BLUZA 4 buc  22,75
140 SACOU 1 buc  10,40
141 PANTALON 1 buc  14,95
142 SACOU 1 buc  14,30
143 BLUZA 5 buc  27,95
144 TOP 4 buc  9,10
145 TRICOU 5 buc  24,05
146 CIZME 2 buc  31,85
147 TRICOU 1 buc  4,55
148 ROCHIE 1 buc  8,45
149 SAL 1 buc  2,60
150 CACIULA 15 buc  27,30
151 CACIULA 3 buc  9,75
152 SAL 3 buc  7,80
153 SAL 1 buc  1,95
154 TRICOU 1 buc  3,90
155 PANTALON 2 buc  16,25
156 ROCHIE 2 buc  24,70
157 ROCHIE 1 buc  6,50
158 JEANS 1 buc  3,90
159 BLUZA 1 buc  3,25
160 ROCHIE 1 buc  7,15
161 JACHETA 1 buc  3,25
162 TRICOU 1 buc  1,95
163 JEANS 1 buc  7,80
164 PULOVER 1 buc  4,55
165 CUREA 1 buc  4,55
166 SAL 1 buc  3,90
167 BLUZA 1 buc  7,15
168 PULOVER 1 buc  5,20
169 HAINA 2 buc  37,05
170 ROCHIE 1 buc  8,45
171 ROCHIE 1 buc  10,40
172 PANTALONI 1 buc  8,45
173 SACOU 1 buc  13,00
174 ROCHIE 1 buc  13,65
175 SAL 2 buc  8,45
176 SACOU 1 buc  14,95
177 SACOU 2 buc  31,85
178 INCALTAMINTE 1 buc  2,60
179 FUSTA 1 buc  7,15
180 TRICOU 1 buc  5,20
181 SACOU 3 buc  43,55
182 TRICOU 1 buc  5,20
183 SAL 1 buc  3,25
184 VESTA 1 buc  7,15
185 SACOU 1 buc  14,30
186 CARDIGAN 3 buc  16,25
187 BLUZA 1 buc  5,20
188 CUREA 2 buc  10,40
189 TRICOU 2 buc  6,50
190 PULOVER 2 buc  18,85
191 BLUZA 1 buc  5,20
192 FUSTA 1 buc  7,15
193 BLUZA 3 buc  22,10
194 SACOU 1 buc  14,95
195 PULOVER 2 buc  13,00
196 VESTA 1 buc  8,45
197 TRICOU 3 buc  13,00
198 SACOU 2 buc  29,90
199 BLUZA 1 buc  6,50
200 BLUZA 1 buc  4,55
201 BLUZA 2 buc  11,05
202 CARDIGAN 1 buc  13,00
203 BLUZA 1 buc  7,80
204 SAL 1 buc  3,25
205 SAL 5 buc  14,30
206 ROCHIE 4 buc  43,55
207 SAL 2 buc  4,55
208 SACOU 1 buc  16,25
209 TRICOU 1 buc  3,25
210 FUSTA 1 buc  6,50
211 PANTALONI 1 buc  4,55
212 FUSTA 1 buc  4,55
213 ROCHIE 1 buc  11,05
214 PANTALONI 2 buc  15,60
215 SAL 5 buc  16,90
216 SAL 5 buc  14,30
217 FUSTA 3 buc  26,65
218 PULOVER 1 buc  4,55
219 BLUZA 1 buc  4,55
220 BLUZA 1 buc  7,80
221 PANTALONI 1 buc  9,75
222 BLUZA 2 buc  11,05
223 ROCHIE 2 buc  22,10
224 JACHETA 2 buc  13,00
225 TRICOU 3 buc  16,90
226 ROCHIE 1 buc  7,80
227 BLUZA 2 buc  11,05
228 FUSTA 4 buc  26,65
229 JACHETA 2 buc  13,65
230 SACOU 1 buc  15,60
231 FUSTA 3 buc  24,05
232 BLUZA 2 buc  7,80
233 FUSTA 2 buc  15,60
234 BLUZA 1 buc  7,15
235 BLUZA 4 buc  20,80
236 PULOVER 1 buc  9,10
237 CUREA 3 buc  11,70
238 SAL 1 buc  3,25
239 TRICOU 1 buc  2,60
240 TRICOU 5 buc  9,10
241 BLUZA 1 buc  3,25
242 BLUZA 2 buc  10,40
243 PANTALON 1 buc  7,15
244 JEANS 1 buc  5,20
245 PANTALONI 2 buc  11,05
246 TRICOU 4 buc  7,15
247 TRICOU 22 buc  40,30
248 BLUGI 1 buc  6,50
249 BLUZE 26 buc  9,10
250 PANTALONI 13 buc  5,20
251 FUSTA 1 buc  0,65
252 BLUZA 1 buc  3,90
253 JEANS 3 buc  16,25
254 BLUZA 1 buc  5,20
255 BLUZA 1 buc  3,90
256 PANTALONI 1 buc  6,50
257 JEANS 3 buc  16,25
258 JEANS 1 buc  5,20
259 TRICOU FLUTURE 2 buc  3,90
260 TRICOU FROSTY 2 buc  3,90
261 TOP 1 buc  2,60
262 BLUZA 3 buc  16,90
263 BLUZA WHITE ROZ 1 buc  4,55
264 BLUZA 1 buc  5,20
265 PANTALONI 2 buc  14,30
266 TRICOU 6 buc  11,70
267 JEANS 1 buc  5,85
268 TRICOU 6 buc  11,70
269 BLUZA WHITE 2 buc  7,15
270 PANTALON BLACK 1 buc  3,90
271 JEANS BLUE 1 buc  5,20
272 JEANS 1 buc  7,15
273 TRICOU 6 buc  11,05
274 RAFTURI 10 buc  85,80
275 STAMPILĂ 1 buc  1,95
276 STINGĂTOR 1 buc  1,95
277 COS BAMBUS 1 buc  –
278 PERDELE 1 buc  2,60
    2.744 buc 4.231,50   exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.11.2020, ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in datele de 23.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 21.12.2020 si 28.12.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TEXIMA SRL

 1. Liscan Aurel
2310, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 19765/3/2013/ 21.10.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

DOSAR NR. 19765/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 19765/3/2013/ 21.10.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9423 din data de  24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 19765/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile aflate in proprietatea GDC AUTOCENTER SRL, in valoare de totala de 30.649 RON exclusiv TVA, descrise in tabelul de mai jos:

NR. CRT DENUMIRE VALOARE
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 1.182
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 2 1.182
ELEVATOR 2 COLOANE 3,2 T 3 1.182
USA GARAJ INDUSTRIAL DYNXSP80/19 951
COMPRESOR AER MAX 1000-500E 2.748
SPATIU DE PREGATIRE COMETI 2.998
TUBULATURA CABINA VOPSIT INOX 1.006
INSTALATIE AER COMPRIMAT WB3 924
TRUSA TRAS CAROSERIE PNEUMATICA 614
KTS 540 BOSCH 1.128
APARAT DIRECTIE ACTIVE WS8 4.020
APARAT SUDURA PNEUMATIC TE3450 1.432
APARAT SUDURA TELMIC 250/2 TURBO 413
LAMPA INFRAROSU W3900/3002 768
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. MEC. 2 POST 1.217
BANC LUCRU COMPL. ECHIP. TINICHIGERIE 1 POST 267
ELEVATOR FOARFECA PREGATIT PENTRU GEOMETRIE 4.927
CRIC HIDRAULIC 2T 739
USA GARAJ INDUSTRIAL 12500*2740 464
USA GARAJ INDUSTRIAL 12500*2740 495
MODUL ELECTRIC ELEVATOR FOARFECA SENZOR 1.187
CAPRA 3T1 9
GIRAFA 2T 80
SUPORT MANUAL MOTOR 32
SUPORT CUTIE 42
PRESA HIDRAULICA 30 T 187
RECUPERATOR ULEI SIMPLU 58
CAL DE TRAS 262
TRUSA TRAS CAROSERII 10T 105
CILINDRU TRAS 10 T 21
CAPRA 3T2 9

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 02.11.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunului nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2(doua) licitatii saptamanale, in data de 09.11.2020 si 16.11.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER  SRL

 1. Liscan Aurel

 

 

2110, 2020

Publicatie de vanzare nr.36836/3/2014/ 28.05.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6         

DOSAR NR. 36836/3/2014

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36836/3/2014/ 28.05.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOP CLIMA INSTAL SRL, desemnat prin incheierea sedinta din data de 07.05.2018, pronuntata in dosar nr. 36836/3/2014 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea TOP CLIMA INSTAL SRL, constand in  stoc de produse conform tabelului anexat:

 

 

NR. CRT. DENUMIRE BUC Ron
1 Anod de magneziu D:25,5 L:180 M5-M8 (977127-01) 2 12,90
2 Anod de magneziu D:25,7 L:380 1 3,00
3 Boiler electric Ariston NTS 30 1 15,60
4 Cap termostatic cu lichid finisaj cromat 5 38,10
5 Capac plastic (65108461) 2 6,00
6 Cronotermostat Q3 3 7,80
7 Garnitura flansa 5 găuri (65150952) 4 3,30
8 Garnitura pentru flansa (570177) 2 4,80
9 Instant Calore TF 11 1 75,30
10 Kit coaxial 45 Ariston (3318004) 1 8,10
11 Panou Velis 100 IV-LB 2 7,80
12 Racord flexibil și extensibil pt gaz 3/4 FIFE 30-60 cm 5 17,40
13 Racord flexibil și extensibil pt gaz 3/4 FIFE 50-100 cm 1 4,20
14 Rad. Piano 0920 el. 06 col. 01 alb standard 1 20,10
15 Rad. Piano 0920 el. 08 col. 01 alb standard 1 30,30
16 Rad. Piano 1220 el. 08 col. 01 alb standard 3 92,10
17 Rad. Piano 1220 el. 10 col. 01 alb standard 1 38,10
18 Rad. Piano 1520 el. 08 col. 01 alb standard 3 96,90
19 Rad. Piano 1520 el. 10 col. 01 alb standard 2 80,10
20 Rad. Piano 1820 el. 08 col. 01 alb standard 3 101,10
21 Rad. Piano 1820 el. 10 col. 01 alb standard 1 42,00
22 Rezistenta de încălzire 1200 W (65103765) 4 0,00
23 Rezistenta de încălzire 1500 (65151227) 2 0,00
24 Rezistenta de încălzire RCA (8166616) 1 0,00
25 Rezistenta el. 1800 W 230 V (65108913) 1 0,00
26 Rezistenta electrică 300 W(ANRES300WDI) 1 0,00
27 Set reductii aluminiu 1/2 1 1,50
28 Sonda (65151229) 1 0,00
29 Sonda boiler Velis (65151359) 1 0,00
30 Supapa de siguranța 8,5 bar 1/2 (571730) 4 5,70
31 Termostat (65100311) 4 16,20
32 Termostat (65101079) 1 3,00
33 Termostat (65102365) 1 3,90
34 Termostat (691214) 14 46,50
  781,80 RON

exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 02.11.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, în datele de 09.11.2020, 16.11.2020, 23.11.2020, 07.12.2020, 14.12.2020, 21.12.2020, 28.12.2020, 04.01.2021 si 11.01.2021, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 100 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TOP CLIMA INSTAL SRL

 1. Liscan Aurel
1310, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 17679/3/2017/ 13.10.2020

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 17679/3/2017

 

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 17679/3/2017/ 13.10.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al G.S.C. ECO CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 20.06.2017 pronuntata in dosar nr. 17679/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila,  anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea G.S.C. ECO CONSTRUCT SRL, constand in  mijloc de transport conform tabelului anexat:

 

Marca Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
Peugeot 307 B 15 GAF

VF33CNFUK83874116

2004 BENZINA

1587 CC

80 Km

420 euro fara TVA

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 23.10.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul mobil nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale in datele de 30.10.2020, 06.11.2020, 13.11.2020, 20.11.2020, 27.11.2020, 04.12.2020, 11.12.2020, 18.12.2020, 08.01.2021 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie.

Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO83PIRB4224781464001000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii G.S.C. ECO CONSTRUCT SRL, avand Cod de identificare fiscala 23611810.            

 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al G.S.C. ECO CONSTRUCT SRL

 1. Liscan Aurel
210, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 36192/3/2017

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 36192/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36192/3/2017/ 30.09.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al MAR GROUP RMDL INVERT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 6661 din data de 14.11.2018, pronuntata in dosar nr. 36192/3/2017, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea MAR GROUP RMDL INVERT SRL, constand in lot de teren, inscris in CF vechi 4946, CF nou 53306, cu nr. cadastral vechi 2961/2, nr. cadastral nou 53306 in suprafata de 333 mp, situat in Tunari, tarla 20, parcela 939, judetul  Ilfov, in valoare totala de 17.000 EUR la care se adauga TVA.

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.10.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 3 (trei) licitatii saptamanale, in datele de 22.10.2020, 29.10.2020 si 05.11.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.

 

Documentele de înscriere la licitaţie menţionate în caietul de sarcini se pot depune electronic la adresa de email: office@evrikainsolvency.ro sau fax 021.227.28.81 sau fizic la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, cel târziu cu doua zile anterior licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar cel târziu cu doua zile anterior licitatiei, ora 12.00.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

În temeiul art. 91 alin. 1 din Legea nr. 85/2014, „Proprietatea” va fi vândută în starea în care se află, pe principiul văzut și plăcut, libere de orice sarcini precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retentie, sechestre de orice fel. Fac exceptie de la acest regim masurile asiguratorii dispuse in procesul penal in vederea confiscarii speciale si/sau confiscarii extinse.

 

 

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun electronic la adresa de email: office@evrikainsolvency.ro sau fax 021.227.28.81 sau fizic la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, pana la ora 12.00 cu doua zile lucratoare anterioare sedintei de  licitatie, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 20% fără TVA, nu este purtătoare de TVA și va constitui prin transfer bancar / virament cu ordin de plată in contul nr. RO 70 PIRB 4224 7853 8500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele MAR GROUP RMDL INVERT SRL, Cod de identificare fiscală:
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini. Caietul de sarcinipoate fi achiziționat contra sumei de 1000 de lei, ce se va achita prin virament bancar în contul RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al MAR GROUP RMDL INVERT SRL

 1. Liscan Aurel

 

3009, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 391/118/2017/ 30.09.2020

TRIBUNALUL CONSTANTA – SECTIA a-II-a CIVILA

Dosar Nr. 391/118/2017

Debitor :  ACVARIUS SRL

Cod de identificare fiscală : 5944514

Număr de ordine în registrul comerţului : J13/280/2005

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 391/118/2017/ 30.09.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ACVARIUS  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 1303  din data de 06.09.2017, pronuntata in dosar nr. 391/118/2017, aflat pe rolul Tribunalului Constanta, Sectia a-II-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ACVARIUS  SRL, constand in cladiri (Hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp, cladire birou si anexe in suprafata totala de 291,80 mp) edificate pe parcela K1 amplasata in Incinta 1A din Zona Libera Constanta Sud avand o suprafata de 5250,88 mp,  teren care face obiectul contractului de concesiune 82/13.08.2002 (terenul nu este proprietatea beneficiarului), in valoare totala de 125.000 euro la care se va calcula TVA conform dispozitiilor legale in vigoare.

 

Nota privind regulamentul de vanzare: Societatea Acvarius SRL detine  in patrimoniu o hala frigorifica in suprafata de 1.171,15 mp si   Cladire formata  din birouri si anexe in suprafata  de 291.80 mp  amplasate pe terenul  ce apartine Companiei Nationale – Administratia Porturilor Maritime SA (CN – APM SA) situat in Zona Libera Constanta Sud, lot (parcela) K1, Judet Constanta. Bunurile anterior mentionate  vor fi valorificate numai in ipoteza  relocarii acestora de pe terenul ce apartine CN – APM SA. In situatia adjudecarii bunurilor,  in termen de  30 zile de la incheierea procesului-verbal de licitatie, adjudecatarul provizoriu  va achita pretul  acestora in integralitate, iar in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului, adjudecatarul este obligat sa procedeze pe cheltuiala sa, la relocarea bunurilor (hala/birouri/anexe). In situatia in care,  adjudecatarul nu va reloca bunurile in termen de 60 de zile  de la achitarea pretului bunurilor, va pierde intreaga suma de bani achitata, lichidatorul judiciar putand trece la reluarea organizarii licitatiilor de vanzare.

In cazul in care,  in termenul acordat  de 60 zile,  adjudecatarul  nu reuseste relocarea tuturor  bunurilor, va pierde  pretul platit, iar bunurile ramase vor fi reevaluate de catre lichidatorul judiciar si supuse valorificarii in aceleasi conditii.

 

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 15.10.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile imobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza 3 (trei) licitatii saptamanale, in datele de 22.10.2020, 29.10.2020 si 05.11.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 1500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie.
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului.
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie.

dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin transfer bancar.

 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ACVARIUS SRL

 1. Liscan Aurel
1609, 2020

stoc articole de imbracaminte

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6         

DOSAR NR. 47835/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 47835/3/2017/ 16.07.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TEXIMA SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 5334 din data de 02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea TEXIMA SRL, constand in  stoc articole de imbracaminte conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt. Denumire produs cantitate stoc  valoare totala
1 ROLE CASA DE MARCAT 15 buc  –
2 BLUZE, PULOVERE 108 buc  40,60
3 PANTALONI 115 buc  49,00
4 FUSTA 30 buc  13,30
5 ROCHII 39 buc  15,40
6 GECI, SACOURI 21 buc  7,70
7 CACIULA 3 buc  7,70
8 SACOU 4 buc  54,60
9 TRICOU 1 buc  4,20
10 TOP 5 buc  17,50
11 TRICOU 1 buc  2,80
12 TRICOU 1 buc  2,10
13 PULOVER 1 buc  7,00
14 ROCHIE 4 buc  35,70
15 SACOU 1 buc  13,30
16 HAINA 4 buc  62,30
17 SAL 2 buc  3,50
18 PULOVER 1 buc  4,90
19 SACOU 1 buc  9,10
20 SACOU LARG 2 buc  11,20
21 SACOU 3 buc  41,30
22 BLAIZER 4 buc  46,20
23 PANTOFI 2 buc  14,00
24 TRICOU 2 buc  5,60
25 TRICOU, OCRU, NUDE 2 buc  7,00
26 PULOVER 1 buc  6,30
27 BLUZA DARK NUDE 1 buc  4,90
28 PULOVER DARK 63 1 buc  5,60
29 ROCHIE LUNG ROZE 2 buc  21,00
30 ROCHIE 35 2 buc  18,20
31 FUSTA ALUNA 1 buc  5,60
32 FUSTA SCUR VERDE 1 buc  4,90
33 BLAIZER ORIGIN 1 buc  13,30
34 BLUZE, PULOVERE 1.162 buc  437,50
35 PANTALONI 405 buc  172,90
36 FUSTA 13 buc  5,60
37 ROCHIE 175 buc  68,60
38 GECI, SACOURI 16 buc  6,30
39 ACCESORII 7 buc  2,80
40 SACOU GRI 3 buc  37,10
41 TOP MIDNIG BLACK 1 buc  4,20
42 PANTALON 1 buc  5,60
43 SACOU VERDE 2 buc  23,80
44 VESTA DIP 3 buc  14,70
45 TRICOU OCRI 1 buc  2,80
46 BLUZA DEP 1 buc  4,90
47 TOP 1 buc  2,80
48 TRICOU 3 buc  10,50
49 PANTALON ORIGIN 3 buc  1,40
50 PANTALON 1 buc  7,70
51 PULOVER ML ROZ 3 buc  12,60
52 PULOVER VIOLET 1 buc  5,60
53 PULOVER 1 buc  7,00
54 BLUZA 1 buc  7,70
55 ROCHIE 6 buc  24,50
56 TRICOU 1 / 1 BLACK 4 buc  16,80
57 PANTALON VERDE 4 buc  28,70
58 PANTALON 1 buc  9,80
59 FUSTA 1 buc  7,00
60 SACOU 3 buc  28,70
61 TRICOU OCRU 12 1 buc  0,70
62 HAINA 1 buc  16,80
63 JACHETA 1 buc  5,60
64 ROCHIE 3 buc  11,90
65 BLUZA MANECA LUNGA 1 buc  0,70
66 BLUZA 1 buc  4,20
67 ESARFA 1 buc  1,40
68 PANTOFI OCEAN 1 buc  5,60
69 TRICOU NEW ROZ 3 buc  8,40
70 TRICOU 1 buc  3,50
71 SACOU SHADOW 1 buc  0,70
72 TRICOU SEA BLACK 3 buc  9,10
73 TRICOU 1/1 CREM 9 buc  28,00
74 TOP GRI 1 buc  2,80
75 TOP INDIAN WHITE 3 buc  7,00
76 TRICOU 2 buc  8,40
77 TOP 6 buc  14,00
78 TO P 12 buc  43,40
79 TRICOU 2 buc  5,60
80 TRICOU 2 buc  4,90
81 TRICOU 1 buc  3,50
82 TRICOU 2 buc  3,50
83 PULOVER 1 buc  7,00
84 PULOVER 1 buc  7,00
85 SARAFAN MOV 1 buc  7,00
86 PANTALONI PIELE 4 buc  24,50
87 FUSTA VIOLET 1 buc  4,90
88 FUSTA LUNGA 2 buc  8,40
89 PANTALONI 2 buc  20,30
90 MAIEU ALB 3 buc  7,00
91 SACOU CANVAS 1 buc  13,30
92 SACOU 4 buc  32,90
93 SACOU 5 buc  70,70
94 JACHETA 3 buc  33,60
95 HAINA 6 buc  95,90
96 PANTOFI 13 buc  115,50
97 PANTOFI 1 buc  7,70
98 GEANTA PIELE 7 buc  60,90
99 GEANTA PIELE VIO 4 buc  41,30
100 ROCHIE RUBIN 2 buc  11,90
101 PANTALON TROUSER 2 buc  10,50
102 SACOU  CHOCOLAT 3 buc  37,10
103 SACOU 1 buc  12,60
104 INCALTAMINTE DARK 2 buc  28,70
105 TOP 1 buc  2,80
106 TRICOU 3 buc  18,20
107 BLUZA 1 buc  4,90
108 SACOU 1 buc  11,90
109 JEANS 2 buc  14,00
110 JACHETA 3 buc  32,20
111 TRICOU 1 buc  2,80
112 TRICOU 4 buc  11,90
113 TRICOU 1 buc  2,80
114 ROCHIE 1 buc  6,30
115 SAL 1 buc  2,80
116 PULOVER 4 buc  23,80
117 PULOVER 12 buc  72,10
118 PANTALONI 2 buc  15,40
119 PANTALONI 2 buc  11,90
120 PANTALONI 2 buc  17,50
121 GEANTA 1 buc  7,00
122 TOP 2 buc  6,30
123 TOP 1 buc  2,10
124 CARDIGAN 1 buc  6,30
125 TRICOU 2 buc  12,60
126 TRICOU 5 buc  30,80
127 FUSTA 4 buc  24,50
128 ROCHIE 1 buc  9,10
129 BLUZA 2 buc  12,60
130 BLUZA 1 buc  3,50
131 SACOU 1 buc  7,70
132 BLUZA 7 buc  35,00
133 PANTALON 6 buc  23,80
134 PANTALON 1 buc  7,70
135 FUSTA 2 buc  11,90
136 TRICOU 1 buc  4,90
137 SACOU 1 buc  9,80
138 TRICOU 1 buc  3,50
139 BLUZA 4 buc  24,50
140 SACOU 1 buc  11,20
141 PANTALON 1 buc  16,10
142 SACOU 1 buc  15,40
143 BLUZA 5 buc  30,10
144 TOP 4 buc  9,80
145 TRICOU 5 buc  25,90
146 CIZME 2 buc  34,30
147 TRICOU 1 buc  4,90
148 ROCHIE 1 buc  9,10
149 SAL 1 buc  2,80
150 CACIULA 15 buc  29,40
151 CACIULA 3 buc  10,50
152 SAL 3 buc  8,40
153 SAL 1 buc  2,10
154 TRICOU 1 buc  4,20
155 PANTALON 2 buc  17,50
156 ROCHIE 2 buc  26,60
157 ROCHIE 1 buc  7,00
158 JEANS 1 buc  4,20
159 BLUZA 1 buc  3,50
160 ROCHIE 1 buc  7,70
161 JACHETA 1 buc  3,50
162 TRICOU 1 buc  2,10
163 JEANS 1 buc  8,40
164 PULOVER 1 buc  4,90
165 CUREA 1 buc  4,90
166 SAL 1 buc  4,20
167 BLUZA 1 buc  7,70
168 PULOVER 1 buc  5,60
169 HAINA 2 buc  39,90
170 ROCHIE 1 buc  9,10
171 ROCHIE 1 buc  11,20
172 PANTALONI 1 buc  9,10
173 SACOU 1 buc  14,00
174 ROCHIE 1 buc  14,70
175 SAL 2 buc  9,10
176 SACOU 1 buc  16,10
177 SACOU 2 buc  34,30
178 INCALTAMINTE 1 buc  2,80
179 FUSTA 1 buc  7,70
180 TRICOU 1 buc  5,60
181 SACOU 3 buc  46,90
182 TRICOU 1 buc  5,60
183 SAL 1 buc  3,50
184 VESTA 1 buc  7,70
185 SACOU 1 buc  15,40
186 CARDIGAN 3 buc  17,50
187 BLUZA 1 buc  5,60
188 CUREA 2 buc  11,20
189 TRICOU 2 buc  7,00
190 PULOVER 2 buc  20,30
191 BLUZA 1 buc  5,60
192 FUSTA 1 buc  7,70
193 BLUZA 3 buc  23,80
194 SACOU 1 buc  16,10
195 PULOVER 2 buc  14,00
196 VESTA 1 buc  9,10
197 TRICOU 3 buc  14,00
198 SACOU 2 buc  32,20
199 BLUZA 1 buc  7,00
200 BLUZA 1 buc  4,90
201 BLUZA 2 buc  11,90
202 CARDIGAN 1 buc  14,00
203 BLUZA 1 buc  8,40
204 SAL 1 buc  3,50
205 SAL 5 buc  15,40
206 ROCHIE 4 buc  46,90
207 SAL 2 buc  4,90
208 SACOU 1 buc  17,50
209 TRICOU 1 buc  3,50
210 FUSTA 1 buc  7,00
211 PANTALONI 1 buc  4,90
212 FUSTA 1 buc  4,90
213 ROCHIE 1 buc  11,90
214 PANTALONI 2 buc  16,80
215 SAL 5 buc  18,20
216 SAL 5 buc  15,40
217 FUSTA 3 buc  28,70
218 PULOVER 1 buc  4,90
219 BLUZA 1 buc  4,90
220 BLUZA 1 buc  8,40
221 PANTALONI 1 buc  10,50
222 BLUZA 2 buc  11,90
223 ROCHIE 2 buc  23,80
224 JACHETA 2 buc  14,00
225 TRICOU 3 buc  18,20
226 ROCHIE 1 buc  8,40
227 BLUZA 2 buc  11,90
228 FUSTA 4 buc  28,70
229 JACHETA 2 buc  14,70
230 SACOU 1 buc  16,80
231 FUSTA 3 buc  25,90
232 BLUZA 2 buc  8,40
233 FUSTA 2 buc  16,80
234 BLUZA 1 buc  7,70
235 BLUZA 4 buc  22,40
236 PULOVER 1 buc  9,80
237 CUREA 3 buc  12,60
238 SAL 1 buc  3,50
239 TRICOU 1 buc  2,80
240 TRICOU 5 buc  9,80
241 BLUZA 1 buc  3,50
242 BLUZA 2 buc  11,20
243 PANTALON 1 buc  7,70
244 JEANS 1 buc  5,60
245 PANTALONI 2 buc  11,90
246 TRICOU 4 buc  7,70
247 TRICOU 22 buc  43,40
248 BLUGI 1 buc  7,00
249 BLUZE 26 buc  9,80
250 PANTALONI 13 buc  5,60
251 FUSTA 1 buc  0,70
252 BLUZA 1 buc  4,20
253 JEANS 3 buc  17,50
254 BLUZA 1 buc  5,60
255 BLUZA 1 buc  4,20
256 PANTALONI 1 buc  7,00
257 JEANS 3 buc  17,50
258 JEANS 1 buc  5,60
259 TRICOU FLUTURE 2 buc  4,20
260 TRICOU FROSTY 2 buc  4,20
261 TOP 1 buc  2,80
262 BLUZA 3 buc  18,20
263 BLUZA WHITE ROZ 1 buc  4,90
264 BLUZA 1 buc  5,60
265 PANTALONI 2 buc  15,40
266 TRICOU 6 buc  12,60
267 JEANS 1 buc  6,30
268 TRICOU 6 buc  12,60
269 BLUZA WHITE 2 buc  7,70
270 PANTALON BLACK 1 buc  4,20
271 JEANS BLUE 1 buc  5,60
272 JEANS 1 buc  7,70
273 TRICOU 6 buc  11,90
274 RAFTURI 10 buc  92,40
275 STAMPILĂ 1 buc  2,10
276 STINGĂTOR 1 buc  2,10
277 COS BAMBUS 1 buc  –
278 PERDELE 1 buc  2,80
    2.744 buc 4.557,00     exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.09.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in datele de 06.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020 si 03.11.2020  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TEXIMA SRL

 1. Liscan Aurel
1609, 2020

mijloc de transport marca MERCEDES-BENZ CLS350

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 33479/3/2018

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 33479/3/2018/ 16.09.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al MANTSER GROUP SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 7158 din data de 03.12.2018, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 33479/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea MANTSER GROUP SRL, constand in  mijloc de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Tip categorie Nr. De înmatriculare/  nr. de identificare/ Serie motor An fabricație Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 MERCEDES-BENZ CLS350

 

autoturism B-56-XED

WDD2193561A038158

30125016

 

2005 BENZINA/ 3.498 cc 3.360 EURO exclusiv TVA

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.09.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9(noua) licitatii saptamanale in data de 06.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020, 17.11.2020, 24.11.2020, 08.12.2020,  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO75 PIRB 4224 7848 3200 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii MANTSER GROUP SRL, avand Cod de identificare fiscala 22341297;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al MANTSER GROUP SRL

 1. Liscan Aurel
1609, 2020

bunuri imobile (terenuri + constructie)

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 36681/3/2015

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36681/3/2015/ 16.09.2020

 

Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea SVF CONSTRUCT SRL, constand in:

 • teren in suprafata de 292,00 mp si doua corpuri de cladiri C.1 (suprafata construita- 80,00 mp) si C.3 (suprafata construita- 21,00 mp) care au regim de inaltime P situate in Intrarea Guliver, nr. 12, sector 6, Bucuresti, la pretul de pornire de 62.585,4 euro fara TVA
 • teren in suprafata de 271,82 mp si corp de cladiri C- tip depozit (suprafata construita- 46,61 mp) care au regim de inaltime P situate in Intrarea Guliver, nr. 14, sector 6, Bucuresti, la pretul de pornire de 55.684,2 euro fara TVA.

Vanzarea bunurilor imobile apartinande societatii falite se va organiza in data de 29.09.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte) licitatii saptamanale in datele de 06.10.2020, 13.10.2020, 20.10.2020, 27.10.2020, 03.11.2020, 10.11.2020 si 17.11.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

  

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
    • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
   • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO31 PIRB 4259 7707 8900 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii SVF CONSTRUCT SRL, avand Cod de identificare fiscala
    • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL

 1. Liscan Aurel
309, 2020

bunuri mobile

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 36681/3/2015

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36681/3/2015/ 02.09.2020

 

Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea SVF CONSTRUCT SRL, constand in:

 

 • Centrala telefonica in valoare de 254,15 lei exclusiv TVA;
 • Centrala Keston C36 in valoare de 402,90 lei exclusiv TVA;
 • Centrala Keston C36 Combi in valoare de 442,85 lei exclusiv TVA;
 • Nivela rotativa PR12 in valoare de 948,60 lei exclusiv TVA;
 • Schela metalica in valoare de 1.697,45 lei exclusiv TVA;
 • Autoturism marca Ford Fusion in valoare de 9.184,25 lei exclusiv TVA;
 • Autoturism marca Fiat Doblo in valoare de 11.894,90 lei exclusiv TVA.

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 14.09.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii la interval de 14 zile,  in datele de 28.09.2020, 12.10.2020, 26.10.2020 si 09.11.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO31 PIRB 4259 7707 8900 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii SVF CONSTRUCT SRL, avand Cod de identificare fiscala
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SR

Liscan Aurel

2608, 2020

teren agricol extravilan situat in localitatea Petrachioaia

Număr dosar: 3979/93/2018

Tribunalul  Ilfov – Secţia Civila – F 18

Judeţul Ilfov, oraşul Buftea, Strada Ştirbei Vodă nr. 24

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 3979/93/2018/ 26.08.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PROTRUCK TRANSPORT SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 3709 din data de 07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila, în dosarul nr. 3979/93/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea PROTRUCK TRANSPORT SRL, constand in teren agricol extravilan situat in localitatea Petrachioaia, judetul Ilfov, identificat cu NC 1798/2, in suprafata de 6.000 mp, in  valoare totala de 7.000 euro.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 08.09.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr.RO22PIRB4224747781001000 FIRST BANK, deschis pe numele societatii PROTRUCK TRANSPORT SRL, avand Cod de identificare fiscala 13404116;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81 sau 0721.236.313.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al PROTRUCK TRANSPORT SRL

Liscan Aurel

 

1708, 2020

mijloc de transport marca OPEL ASTRA H

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 39866/3/2018

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 39866/3/2018/ 12.08.2020

 Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 2747 din data de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 39866/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea ERDAL INVEST SRL, constand in mijloc de transport marca OPEL ASTRA H, nr. de înmatriculare B-08-ZJO, nr. de identificare W0L0AHL698G046738, Serie motor 30125016, anul fabricației 2008, capacitate cilindrică 1.598 cc, putere 85 kW,  sursa de energie benzină, transmisie automată, culoare negru, stare tehnică generală satisfăcătoare, in valoare totala de 2.000 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 25.08.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL

Liscan Aurel

2807, 2020

bunuri mobile Total Confort Srl

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 13833/3/2013

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 13833/3/2013/ 13.02.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOTAL CONFORT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 3250/25.05.2017, pronuntata in dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII – a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile constand in instalatii tehnice, aparatura de masurat si electronice birou, mobilier si aparatura birotica, mijloace de transport persoane si marfa, in valoarea totala de  31.048,50 lei  exclusiv TVA, conform tabelelor:

 

NR. CRT. MARCA / TIP CATEGORIE VALOARE

-RON-

OPEL VECTRA AUTOTURISM M1 417 RON

 

NR. CRT.

DENUMIRE BUN

BUC VALOARE TOTALA

-RON-

1. APARAT DE SUDURA GENESIS 4 1.479,60     RON
2. APARAT SUDURA GENESIS 1 340,20     RON
3. Aspirator vcu 41 1 186,00     RON
4. Aspirator vcu 41 1 266,10     RON
5. CASETA LUMINOASA 1 0 RON
6. CENTRALA PANASONIC 6/24KX-TES 1 326,70     RON
7. CONTAINER BIROU 1 1.445,10     RON
8. CONTAINER BIROU CU USA 1 1.119,00     RON
9. CUPA MACARA (BENA TURNAT BETON) 4 1.099,20     RON
10. CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1 698,70     RON
11. CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1 709,20     RON
12. DULAP 4000*600*2001 1 394,50     RON
13. HP DESIGNJET 500 PLUS COLOR 33 1 118,50     RON
14. IMPRIMANTA HP LJ2801 1 32,10     RON
15. NIVELA NA728 CU TREPIED SI STADIE 1 269,70     RON
16. NIVELA NA730 CU TREPIED SI STADIE 1 294,60     RON
17. PC PENTIUM CORE 2DUO+MONITOR LCD 1 231,00     RON
18. PC PENTIUM CORE 2QUAD 1 8,10     RON
19. PC PENTIUM+LICENTA WINDOWS XP 1 23,40     RON
20. PC+WINDOWS XP PROF+OFFICE 1 36,90     RON
21. Receptie 2000*2000*1201 1 213,00     RON
22. RETEA CALCULATOARE 31 PORTURI 1 88,20     RON
23. SET LASER PMC 36(PT TRASARE) 1 261,00     RON
24. STADIE TELESCOP 4M+NIVELA AUTO 1 596,10     RON
25. STATIE TOTALA CU MONTARE OPTICA 1 2.566,20     RON
26. USA CACAO PANAMA ACC CROM 2 1.522,20     RON
27. USA PANAMA P3 CACAO GLISANTA 80*206 1 541,80     RON
28. USA RET30 CACAO ON90*205*30 CU 3BOLTURI 16 8.926,20     RON
29. USA RET30 MASA T8P SISTEM CU 3 BOLTURI 6 3.968,40     RON
30. USA SHINY BAR CAPTUSEALA 7CM ACC CROM BAIE 2 712,50     RON
31. USA SHINY CAPPUCINO TOC TB10,70*206 2 712,50     RON
32. USA SHINY CHIANTI ACC CROM 1 356,40     RON
33. USA SHINY LATTE ACC CHEIE CROM 1 436,50     RON
34. USA SHINY LATTE MACH-AL ACC BAIE CROM 1 441,30     RON
35. XEROX CANON ir2017 1 154,20     RON
36. XEROX CANON l380s 1 56,40     RON

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 11.08.2020 ora 14.00, prin licitatie publica.

 

In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale, în datele de 18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020, 08.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020, 29.09.2020, 06.10.2020 si 13.10.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice/ fizice (copie Cod Unic de Inregistrare/ buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la casieria societatii sau prin transfer bancar in contul nr. RO 03 PIRB 4205 7428 1000 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele TOTAL CONFORT SRL, CUI 338096;
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TOTAL CONFORT SRL

 1. Liscan Aurel

 

 

2007, 2020

teren agricol extravilan

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al PROTRUCK TRANSPORT SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 3709 din data de 07.11.2019, pronuntata de Tribunalul Ilfov – Sectia Civila, în dosarul nr. 3979/93/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea PROTRUCK TRANSPORT SRL, constand in teren agricol extravilan (situat in Petrachioaia, judetul Ilfov, identficat cu NC 1798/2, in valoare totala e 8.000 euro. Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 31.08.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 07.08.2020 si 14.08.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81 si 0721.236.313.

2007, 2020

proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 46490/3/2017

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 46490/3/2017/ 20.07.2020

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 7125 din data de 29.11.2018, pronuntata in dosar nr. 46490/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, constand in proprietati imobiliare reprezentate de patru parcele de teren (2.197 mp, 2.186 mp, 870 mp, 1.691 mp conform masuratorilor) amplasate in intravilanul mun. Giurgiu, sos. Bucuresti, km. 1, jud. Giurgiu,  valoare totala de 101.235 euro fara TVA.

Vanzare a bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 30.07.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 10 (zece) licitatii in datele de 14.08.2020, 31.08.2020, 15.09.2020, 30.09.2020, 15.10.2020, 30.10.2020, 16.11.2020, 02.12.2020 si 17.12.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. nr. RO23 PIRB 4224 7844 1400 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL, avand Cod de identificare fiscala 19737152.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ALMAS INVEST IMOBILIAR SRL

 1. Liscan Aurel
1707, 2020

stoc articole de imbracaminte

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 47835/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 47835/3/2017/ 16.07.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TEXIMA SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 5334 din data de 02.10.2018, pronuntata in dosar nr. 47835/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor mobile aflate in proprietatea TEXIMA SRL, constand in  stoc articole de imbracaminte conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt. Denumire produs cantitate stoc  valoare totala
1 ROLE CASA DE MARCAT 15 buc  –
2 BLUZE, PULOVERE 108 buc  46,40
3 PANTALONI 115 buc  56,00
4 FUSTA 30 buc  15,20
5 ROCHII 39 buc  17,60
6 GECI, SACOURI 21 buc  8,80
7 CACIULA 3 buc  8,80
8 SACOU 4 buc  62,40
9 TRICOU 1 buc  4,80
10 TOP 5 buc  20,00
11 TRICOU 1 buc  3,20
12 TRICOU 1 buc  2,40
13 PULOVER 1 buc  8,00
14 ROCHIE 4 buc  40,80
15 SACOU 1 buc  15,20
16 HAINA 4 buc  71,20
17 SAL 2 buc  4,00
18 PULOVER 1 buc  5,60
19 SACOU 1 buc  10,40
20 SACOU LARG 2 buc  12,80
21 SACOU 3 buc  47,20
22 BLAIZER 4 buc  52,80
23 PANTOFI 2 buc  16,00
24 TRICOU 2 buc  6,40
25 TRICOU, OCRU, NUDE 2 buc  8,00
26 PULOVER 1 buc  7,20
27 BLUZA DARK NUDE 1 buc  5,60
28 PULOVER DARK 63 1 buc  6,40
29 ROCHIE LUNG ROZE 2 buc  24,00
30 ROCHIE 35 2 buc  20,80
31 FUSTA ALUNA 1 buc  6,40
32 FUSTA SCUR VERDE 1 buc  5,60
33 BLAIZER ORIGIN 1 buc  15,20
34 BLUZE, PULOVERE 1.162 buc  500,00
35 PANTALONI 405 buc  197,60
36 FUSTA 13 buc  6,40
37 ROCHIE 175 buc  78,40
38 GECI, SACOURI 16 buc  7,20
39 ACCESORII 7 buc  3,20
40 SACOU GRI 3 buc  42,40
41 TOP MIDNIG BLACK 1 buc  4,80
42 PANTALON 1 buc  6,40
43 SACOU VERDE 2 buc  27,20
44 VESTA DIP 3 buc  16,80
45 TRICOU OCRI 1 buc  3,20
46 BLUZA DEP 1 buc  5,60
47 TOP 1 buc  3,20
48 TRICOU 3 buc  12,00
49 PANTALON ORIGIN 3 buc  1,60
50 PANTALON 1 buc  8,80
51 PULOVER ML ROZ 3 buc  14,40
52 PULOVER VIOLET 1 buc  6,40
53 PULOVER 1 buc  8,00
54 BLUZA 1 buc  8,80
55 ROCHIE 6 buc  28,00
56 TRICOU 1 / 1 BLACK 4 buc  19,20
57 PANTALON VERDE 4 buc  32,80
58 PANTALON 1 buc  11,20
59 FUSTA 1 buc  8,00
60 SACOU 3 buc  32,80
61 TRICOU OCRU 12 1 buc  0,80
62 HAINA 1 buc  19,20
63 JACHETA 1 buc  6,40
64 ROCHIE 3 buc  13,60
65 BLUZA MANECA LUNGA 1 buc  0,80
66 BLUZA 1 buc  4,80
67 ESARFA 1 buc  1,60
68 PANTOFI OCEAN 1 buc  6,40
69 TRICOU NEW ROZ 3 buc  9,60
70 TRICOU 1 buc  4,00
71 SACOU SHADOW 1 buc  0,80
72 TRICOU SEA BLACK 3 buc  10,40
73 TRICOU 1/1 CREM 9 buc  32,00
74 TOP GRI 1 buc  3,20
75 TOP INDIAN WHITE 3 buc  8,00
76 TRICOU 2 buc  9,60
77 TOP 6 buc  16,00
78 TO P 12 buc  49,60
79 TRICOU 2 buc  6,40
80 TRICOU 2 buc  5,60
81 TRICOU 1 buc  4,00
82 TRICOU 2 buc  4,00
83 PULOVER 1 buc  8,00
84 PULOVER 1 buc  8,00
85 SARAFAN MOV 1 buc  8,00
86 PANTALONI PIELE 4 buc  28,00
87 FUSTA VIOLET 1 buc  5,60
88 FUSTA LUNGA 2 buc  9,60
89 PANTALONI 2 buc  23,20
90 MAIEU ALB 3 buc  8,00
91 SACOU CANVAS 1 buc  15,20
92 SACOU 4 buc  37,60
93 SACOU 5 buc  80,80
94 JACHETA 3 buc  38,40
95 HAINA 6 buc  109,60
96 PANTOFI 13 buc  132,00
97 PANTOFI 1 buc  8,80
98 GEANTA PIELE 7 buc  69,60
99 GEANTA PIELE VIO 4 buc  47,20
100 ROCHIE RUBIN 2 buc  13,60
101 PANTALON TROUSER 2 buc  12,00
102 SACOU  CHOCOLAT 3 buc  42,40
103 SACOU 1 buc  14,40
104 INCALTAMINTE DARK 2 buc  32,80
105 TOP 1 buc  3,20
106 TRICOU 3 buc  20,80
107 BLUZA 1 buc  5,60
108 SACOU 1 buc  13,60
109 JEANS 2 buc  16,00
110 JACHETA 3 buc  36,80
111 TRICOU 1 buc  3,20
112 TRICOU 4 buc  13,60
113 TRICOU 1 buc  3,20
114 ROCHIE 1 buc  7,20
115 SAL 1 buc  3,20
116 PULOVER 4 buc  27,20
117 PULOVER 12 buc  82,40
118 PANTALONI 2 buc  17,60
119 PANTALONI 2 buc  13,60
120 PANTALONI 2 buc  20,00
121 GEANTA 1 buc  8,00
122 TOP 2 buc  7,20
123 TOP 1 buc  2,40
124 CARDIGAN 1 buc  7,20
125 TRICOU 2 buc  14,40
126 TRICOU 5 buc  35,20
127 FUSTA 4 buc  28,00
128 ROCHIE 1 buc  10,40
129 BLUZA 2 buc  14,40
130 BLUZA 1 buc  4,00
131 SACOU 1 buc  8,80
132 BLUZA 7 buc  40,00
133 PANTALON 6 buc  27,20
134 PANTALON 1 buc  8,80
135 FUSTA 2 buc  13,60
136 TRICOU 1 buc  5,60
137 SACOU 1 buc  11,20
138 TRICOU 1 buc  4,00
139 BLUZA 4 buc  28,00
140 SACOU 1 buc  12,80
141 PANTALON 1 buc  18,40
142 SACOU 1 buc  17,60
143 BLUZA 5 buc  34,40
144 TOP 4 buc  11,20
145 TRICOU 5 buc  29,60
146 CIZME 2 buc  39,20
147 TRICOU 1 buc  5,60
148 ROCHIE 1 buc  10,40
149 SAL 1 buc  3,20
150 CACIULA 15 buc  33,60
151 CACIULA 3 buc  12,00
152 SAL 3 buc  9,60
153 SAL 1 buc  2,40
154 TRICOU 1 buc  4,80
155 PANTALON 2 buc  20,00
156 ROCHIE 2 buc  30,40
157 ROCHIE 1 buc  8,00
158 JEANS 1 buc  4,80
159 BLUZA 1 buc  4,00
160 ROCHIE 1 buc  8,80
161 JACHETA 1 buc  4,00
162 TRICOU 1 buc  2,40
163 JEANS 1 buc  9,60
164 PULOVER 1 buc  5,60
165 CUREA 1 buc  5,60
166 SAL 1 buc  4,80
167 BLUZA 1 buc  8,80
168 PULOVER 1 buc  6,40
169 HAINA 2 buc  45,60
170 ROCHIE 1 buc  10,40
171 ROCHIE 1 buc  12,80
172 PANTALONI 1 buc  10,40
173 SACOU 1 buc  16,00
174 ROCHIE 1 buc  16,80
175 SAL 2 buc  10,40
176 SACOU 1 buc  18,40
177 SACOU 2 buc  39,20
178 INCALTAMINTE 1 buc  3,20
179 FUSTA 1 buc  8,80
180 TRICOU 1 buc  6,40
181 SACOU 3 buc  53,60
182 TRICOU 1 buc  6,40
183 SAL 1 buc  4,00
184 VESTA 1 buc  8,80
185 SACOU 1 buc  17,60
186 CARDIGAN 3 buc  20,00
187 BLUZA 1 buc  6,40
188 CUREA 2 buc  12,80
189 TRICOU 2 buc  8,00
190 PULOVER 2 buc  23,20
191 BLUZA 1 buc  6,40
192 FUSTA 1 buc  8,80
193 BLUZA 3 buc  27,20
194 SACOU 1 buc  18,40
195 PULOVER 2 buc  16,00
196 VESTA 1 buc  10,40
197 TRICOU 3 buc  16,00
198 SACOU 2 buc  36,80
199 BLUZA 1 buc  8,00
200 BLUZA 1 buc  5,60
201 BLUZA 2 buc  13,60
202 CARDIGAN 1 buc  16,00
203 BLUZA 1 buc  9,60
204 SAL 1 buc  4,00
205 SAL 5 buc  17,60
206 ROCHIE 4 buc  53,60
207 SAL 2 buc  5,60
208 SACOU 1 buc  20,00
209 TRICOU 1 buc  4,00
210 FUSTA 1 buc  8,00
211 PANTALONI 1 buc  5,60
212 FUSTA 1 buc  5,60
213 ROCHIE 1 buc  13,60
214 PANTALONI 2 buc  19,20
215 SAL 5 buc  20,80
216 SAL 5 buc  17,60
217 FUSTA 3 buc  32,80
218 PULOVER 1 buc  5,60
219 BLUZA 1 buc  5,60
220 BLUZA 1 buc  9,60
221 PANTALONI 1 buc  12,00
222 BLUZA 2 buc  13,60
223 ROCHIE 2 buc  27,20
224 JACHETA 2 buc  16,00
225 TRICOU 3 buc  20,80
226 ROCHIE 1 buc  9,60
227 BLUZA 2 buc  13,60
228 FUSTA 4 buc  32,80
229 JACHETA 2 buc  16,80
230 SACOU 1 buc  19,20
231 FUSTA 3 buc  29,60
232 BLUZA 2 buc  9,60
233 FUSTA 2 buc  19,20
234 BLUZA 1 buc  8,80
235 BLUZA 4 buc  25,60
236 PULOVER 1 buc  11,20
237 CUREA 3 buc  14,40
238 SAL 1 buc  4,00
239 TRICOU 1 buc  3,20
240 TRICOU 5 buc  11,20
241 BLUZA 1 buc  4,00
242 BLUZA 2 buc  12,80
243 PANTALON 1 buc  8,80
244 JEANS 1 buc  6,40
245 PANTALONI 2 buc  13,60
246 TRICOU 4 buc  8,80
247 TRICOU 22 buc  49,60
248 BLUGI 1 buc  8,00
249 BLUZE 26 buc  11,20
250 PANTALONI 13 buc  6,40
251 FUSTA 1 buc  0,80
252 BLUZA 1 buc  4,80
253 JEANS 3 buc  20,00
254 BLUZA 1 buc  6,40
255 BLUZA 1 buc  4,80
256 PANTALONI 1 buc  8,00
257 JEANS 3 buc  20,00
258 JEANS 1 buc  6,40
259 TRICOU FLUTURE 2 buc  4,80
260 TRICOU FROSTY 2 buc  4,80
261 TOP 1 buc  3,20
262 BLUZA 3 buc  20,80
263 BLUZA WHITE ROZ 1 buc  5,60
264 BLUZA 1 buc  6,40
265 PANTALONI 2 buc  17,60
266 TRICOU 6 buc  14,40
267 JEANS 1 buc  7,20
268 TRICOU 6 buc  14,40
269 BLUZA WHITE 2 buc  8,80
270 PANTALON BLACK 1 buc  4,80
271 JEANS BLUE 1 buc  6,40
272 JEANS 1 buc  8,80
273 TRICOU 6 buc  13,60
274 RAFTURI 10 buc  105,60
275 STAMPILĂ 1 buc  2,40
276 STINGĂTOR 1 buc  2,40
277 COS BAMBUS 1 buc  –
278 PERDELE 1 buc  3,20
    2.744 buc  5.208,00     exclusiv TVA

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 28.07.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in datele de 04.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 25.08.2020 si 01.09.2020  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor mobile sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 200 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al TEXIMA SRL

 1. Liscan Aurel
1507, 2020

2 (doua) terenuri situate in Bucuresti

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 36681/3/2015

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 36681/3/2015/ 15.07.2020

Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 23.04.2019, pronuntata in dosar nr. 36681/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea SVF CONSTRUCT SRL, constand in:

 • teren in suprafata de 292,00 mp si doua corpuri de cladiri C.1 (suprafata construita- 80,00 mp) si C.3 (suprafata construita- 21,00 mp) care au regim de inaltime P situate in Intrarea Guliver, nr. 12, sector 6, Bucuresti, la pretul de pornire de 78.231,75 euro fara TVA
 • teren in suprafata de 271,82 mp si corp de cladiri C- tip depozit (suprafata construita- 46,61 mp) care au regim de inaltime P situate in Intrarea Guliver, nr. 14, sector 6, Bucuresti, la pretul de pornire de 69.605,25 euro fara TVA.

Vanzarea bunurilor imobile apartinande societatii falite se va organiza in data de 27.07.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile imobile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 7 (sapte) licitatii saptamanale in datele de 03.08.2020, 10.08.2020, 17.08.2020, 24.08.2020, 31.08.2020, 07.09.2020 si 14.09.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 1000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
    • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
   • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO31 PIRB 4259 7707 8900 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii SVF CONSTRUCT SRL, avand Cod de identificare fiscala
    • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SVF CONSTRUCT SRL

1007, 2020

teren si constructie situate in Pantelimon

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 16005/3/2013

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 16005/3/2013/ 08.07.2019

 

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 10086 din data de 26.11.2013, pronuntata in Dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea SICO BUSINESS SRL, compus din teren si constructie situat in Pantelimon, Jud.Ilfov, T31, P A286, inscris in CF 3495, Pantelimon, identificat cu nr.cad. 1187/2/2/7/4 in valoare totala de 221.570 lei.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 23.07.2019 ora 13,00 prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit se vor organiza alte 3 (trei) licitatii bilunare in datele de 06.08.2019, 20.08.2019 si 03.09.2019, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul bunului poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor si al judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului imobil, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, cu plata in numerar sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.

– dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL

 1. Liscan Aurel

 

 

1007, 2020

Peugeot 307

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al G.S.C. ECO CONSTRUCT SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 20.06.2017 pronuntata in dosar nr. 17679/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea G.S.C. ECO CONSTRUCT SRL, constand mijloc de transport compus din autoturism Peugeot 307, VF33CNFUK83874116, 2004, BENZINA, 1587 CC/ 80 Km, in valoare de 540 euro fara TVA. Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 21.07.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul mobil nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 9 (noua) licitatii saptamanale in datele de 28.07.2020, 04.08.2020, 11.08.2020, 18.08.2020, 25.08.2020, 01.09.2020, 08.09.2020, 15.09.2020, 22.09.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietele de sarcini se pot achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 200 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

907, 2020

teren in suprafata de 2.680 mp, situat in judetul Ilfov, comuna Dascalu, Tarlaua 55, Parcela 208/63/1, in valoare totala de 45.692,1 lei exclusiv TVA

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al  AMIRAL FISH SRL desemnat prin sentinta civila nr. 2942 din data de 07.03.2012, pronuntata in dosar nr. 70567/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea AMIRAL FISH SRL constand in teren intravilan in suprafata de 2.680 mp, situat in Comuna Dascalu, Judet Ilfov, tarlaua 55, parcela 208/63/1, in valoare totala de 45.692,1 lei exclusiv TVA. Vanzare bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.02.2020 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a licitatiilor se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel.021.227.28.81.

907, 2020

OPEL ASTRA H

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 39866/3/2018

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 39866/3/2018/ 09.07.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 2747 din data de 08.05.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 39866/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflat in proprietatea ERDAL INVEST SRL, constand in mijloc de transport marca OPEL ASTRA H, nr. de înmatriculare B-08-ZJO, nr. de identificare W0L0AHL698G046738, Serie motor 30125016, anul fabricației 2008, capacitate cilindrică 1.598 cc, putere 85 kW,  sursa de energie benzină, transmisie automată, culoare negru, stare tehnică generală satisfăcătoare, in valoare totala de 2.250 euro exclusiv TVA.

 

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 21.07.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 2 (doua) licitatii saptamanale in datele de 28.07.2019 si 04.08.2020 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

 

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie;
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al ERDAL INVEST SRL

 1. Liscan Aurel
1805, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE ULTIMA FNV SRL

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 30959/3/2018

 

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 30959/3/2018/ 18.05.2020

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al debitorului ULTIMA FNV SRL, desemnat prin Sentinta civila  nr. 3290 din data de 31.05.2019, pronuntata de Tribunalul  Bucuresti- Sectia a VII-a Civila in dosar nr. 30959/3/2018, anunta scoaterea la vanzare a bunului mobil aflate in proprietatea ULTIMA FNV SRL, constand in  mijloc de transport conform tabelului anexat:

 

Nr. Crt.

 

Marca Tip categorie Nr. de înmatriculare/ 

nr. de identificare

An fabricatie Sursa de energie/ capacitate cilindrica cc Valoare piata
1 SKODA OCTAVIA autoturism B-45TNV

TMBDS41U588863250

 

2008 motorina/ 1.896 cc 1.170 euro exclusiv TVA

 

Vanzarea bunului mobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 28.05.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul mobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 5 (cinci) licitatii saptamanale in datele de 04.06.2020, 11.06.2020, 18.06.2020, 25.06.2020 si 02.07.2020  la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului mobil sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 300 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie.
 • dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

2301, 2020

PUBLICATIE DE VANZARE WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 15107/3/2013*

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 15107/3/2013* / 23.01.2020

 

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si  proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare totala de 60.000 euro inclusiv TVA.

 

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.02.2020 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863.
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

 1. Liscan Aurel

 

412, 2019

PUBLICATIE DE VANZARE CONRAD ELECTRIC SRL

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al CONRAD ELECTRIC  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 2078 din data de 11.04.2017, pronuntata in dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea CONRAD ELECTRIC  SRL, constand in nuda proprietate asupra bunului imobil reprezentat de un apartament cu 3 (trei) camere situat in Bucuresti, str. Aurel Persu nr. 150, et.1, ap.4, sector 4, inscris in CF nr. 205989-CI-U12, cu nr. cadastral 205989-CI-U12, in valoare totala de 18.600 euro.

 

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.12.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza licitatii publice cu strigare in zilele de 13.01.2020, 20.01.2020, 27.01.2020, 03.02.2020, 10.02.2020, 17.02.2020, 24.02.2020, 02.03.2020 si 09.03.2020, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310.

Costul unui caiet de sarcini este de 800 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie;
 • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;
 • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;
 • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO85 PIRB 4224 7805 2500 1000, deschis pe numele societatii CONRAD ELECTRIC SRL, avand Cod de identificare fiscala 18779109.
 • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

 

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al CONRAD ELECTRIC  SRL

 1. Liscan Aurel
1104, 2019

AVANTAJ MED SRL

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

DOSAR NR. 14407/3/2017

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 14407/3/2017/ 17.12.2018

 

Subscrisa SP  EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al AVANTAJ MED SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr. 2457 din data de 24.04.2018, pronuntata in dosar nr. 14407/3/2017 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea AVANTAJ MED SRL, constand in proprietate imobiliara de tip industrial situata in Bucuresti Calea Grivitei nr.371, lot 3. Sector 1, compusa din teren in suprafata de  1810,9 mp, constructii edificate pe teren (ateliere reparatii auto) in suprafata de 712,8 mp si cota parte indiviza de 7,883% (361,35 mp) din drumul de acces in valoare totala de 337.000 euro fara TVA.

Vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 17.04.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Preţul caietului de sarcini este 2000 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. nr. RO51 PIRB 4205 7779 8900 1000, FIRST BANK, deschis pe numele societatii AVANTAJ MED SRL, avand Cod de identificare fiscala 3270319.

– dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al AVANTAJ MED SRL

 1. Liscan Aurel

 

 

 

1004, 2019

WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Splaiul Independenţei, nr. 319L; cladirea B – Sema Parc, sect 6

Dosar nr. 15107/3/2013*

 

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 15107/3/2013* / 10.04.2019

 

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, cu deschidere directa stradala si  proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, in valoare totala de 75.000 euro inclusiv TVA.

 

Vanzarea bunurilor imobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 19.04.2019 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

 

Date despre starea bunurilor, pretul acestora, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

 

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

 • cerere de inscriere la licitatie ;
  • dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
   • certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;
  • imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;
  • dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO96 PIRB 4224 7839 4500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, Cod unic de inregistrare 15189863.
  • dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

SP EVRIKA INSOLVENCY  IPURL

lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

 1. Liscan Aurel

 

2903, 2019

LACTOPROD INTERNATIONAL SRL

 

TRIBUNALUL BUCURESTI – SECTIA A VII A CIVILA

Dosar nr.16931/3/2010

PUBLICATIE DE VANZARE

Nr. 16931/3/2010 / 25.03.2019

 

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av.Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al LACTOPROD INTERNATIONAL SRL, desemnat prin Sentinta Comerciala nr.6820 din data de 02.11.2010 pronuntata in Dosar nr.16931/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea LACTOPROD INTERNATIONAL SRL constand in teren extravilan arabil in suprafata de 6.102,5 mp din acte (6.100 mp din masuratori) situat in Comuna Jilava, judetul Ilfov, sola 37, parcela 131 si teren extravilan arabil in suprafata de 6.102,5 mp din acte (6.100 mp din masuratori) situat in Comuna Jilava, judetul Ilfov, sola 37, parcela 131 si constructia edificata pe acesta in suprafata de 367 mp (fara acte), in valoare de 55.000  lei.

Vanzare se va organiza in data de 09.04.2019, ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare. In situatia in care bunurile nu vor fi adjudecate la termenul stabilit, vor fi organizate saptamanal licitatii, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date suplimentare privind bunurile scoase la vanzare, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 700 lei exclusiv TVA.            Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

 

 

 

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar RO83 PIRB 4224 7062 8900 1000 – FIRST BANK, deschis pe numele LACTOPROD INTERNATIONAL SRL.

– dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

 

 

 

811, 2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 24087/3/2010/ 01.11.2018 – JORDACHE GRUP SRL

Subscrisa  SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al JORDACHE GRUP SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 14.11.2017, pronuntata in dosar nr. 24087/3/2010 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunurile mobile aflate in proprietatea JORDACHE GRUP SRL, constand in:

 • centrala telefonica Panasonic – 1 buc. – pornind de la 180,80 lei + TVA/buc;
 • masina finisat beton – 2 buc. – pornind de la 1.628,80 lei + TVA/buc;
 • vibrator beton – 1 buc. – pornind de la 194,40 lei + TVA;
 • nivela rotativa Hilti – 1 buc. – pornind de la 3.488 lei + TVA;
 • mobilier birou – 1 buc. – pornind de la 321,60 lei + TVA;
 • unitate calculator + monitor – 3 buc. – pornind de la 364,80 lei + TVA;
 • imprimanta HP – 1 buc. – pornind de la 0 lei;
 • bidon Cumpana – 1 buc. – pornind de la 0 lei ;
 • aragaz – 1 buc. – pornind de la 0 lei ;
 • congelator – 1 buc. – pornind de la 0 lei ;
 • frigider Hansa – 1 buc. – pornind de la 0 lei.

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 12.11.2018 ora 14.30, prin licitatie publica cu strigare.

 

In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale, în datele de 19.11.2018, 26.11.2018, 03.12.2018 si 10.12.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

 

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se va achizitiona pentru fiecare bun in parte de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Valoarea caietului de sarcina se stabileste in functie de valoarea bunurilor mobile achizitionate, dupa cum urmeaza:

 • pentru bunurile mobile ale caror valoare este cuprinsa intre 0- 500 lei, valoarea caietului de sarcini este de 50 lei/ TVA
 • pentru bunurile mobile ale caror valoare este cuprinsa intre 501- 5.000 lei, valoarea caietului de sarcini este de 100 lei/ TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice/ fizice (copie Cod Unic de Inregistrare/ buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% + TVA din valoarea fiecarui bun pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin numerar sau virament bancar.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

811, 2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 19067/3/2016/ 07.08.2018 – CONRAD ELECTRIC SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de in calitate de lichidator judiciar al CONRAD ELECTRIC  SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 2078 din data de 11.04.2017, pronuntata in dosar nr. 19067/3/2016 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti– Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea CONRAD ELECTRIC  SRL, constand in nuda proprietate asupra bunului imobil reprezentat de un apartament cu 3 (trei) camere situat in Bucuresti, str. Aurel Persu nr. 150, et.1, ap.4, sector 4, inscris in CF nr. 205989-CI-U12, cu nr. cadastral 205989-CI-U12, in valoare totala de 37.200 euro.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 16.08.2018 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310.

 

 

 

 

Costul unui caiet de sarcini este de 800 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

 

811, 2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 13833/3/2013/ 01.11.2018 -TOTAL CONFORT SRL

Subscrisa SP EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al TOTAL CONFORT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 3250/25.05.2017, pronuntata in Dosar nr. 13833/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII – a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurilor mobile constand in instalatii tehnice, aparatura de masurat si electronice birou, mobilier si aparatura birotica, mijloace de transport persoane si marfa, in valoarea totala de  413.653 lei  exclusiv TVA, conform tabelelor:

NR. CRT. MARCA / TIP CATEGORIE VALOARE

-RON-

VOLVO BL71 BULDOEXCAVATOR               60.787
AUDI A6 AUTOTURISM M1               18.903
AUDI Q7 AUTOTURISM M1 G               25.946
OPEL VECTRA AUTOTURISM M1                 1.112
DACIA PICK UP AUTOUTILITARĂ                 2.224
RENAULT MASTER AUTOUTILITARĂ               17.791
DACIA DOUBLE CAB AUTOMOBIL MIXT                 1.260
DACIA LOGAN AUTOTURISM M1                 4.448
DACIA LOGAN AUTOTURISM M1                 4.448
IVECO 50C14 DAILY AUTOUTILITARĂ N2               15.197
RENAULT KANGOO AUTOUTILITARĂ N1                 3.188
RENAULT KANGOO AUTOUTILITARĂ N1                 3.188
DACIA LOGAN AUTOTURISM M1                 4.448
DACIA LOGAN AUTOTURISM M1                 4.078
DACIA LOGAN AUTOTURISM M1                 4.448
DACIA LOGAN AUTOTURISM M1                 4.448
NISSAN TERRANO 2 AUTOTUTURISM                 2.410
DACIA PICK UP AUTOUTILITARĂ                 2.594
MALUMET REMORCĂ                 6.301

 

NR. CRT.

DENUMIRE BUN

BUC VALOARE TOTALA

-RON-

APARAT DE SUDURA GENESIS 4               3.946
APARAT SUDURA GENESIS 1                  907
Aspirator vcu 41 1                  496
Aspirator vcu 41 1                  710
BRAT DISTR.TIP RV12-2831887/101 1            19.399
CABINA PAZA 1               1.135
CASETA LUMINOASA 1                      –
CENTRALA PANASONIC 6/24KX-TES 1                  871
CONTAINER BIROU 1               3.854
CONTAINER BIROU CU USA 1               2.984
CUPA BETON CT99 CAPACIT.1000L 2               1.805
CUPA MACARA (BENA TURNAT BETON) 4               2.931
CUPA MACARA CT99 1000L BENA BET. 1               1.718
CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1               1.863
CUPA MACARA MODEL CT99 1000L 1               1.891
DULAP 4000*600*2001 1               1.052
HP DESIGNJET 500 PLUS COLOR 33 1                  316
IMPRIMANTA HP LJ2801 1                     86
NIVELA NA728 CU TREPIED SI STADIE 1                  719
NIVELA NA730 CU TREPIED SI STADIE 1                  786
PC PENTIUM CORE 2DUO+MONITOR LCD 1                  616
PC PENTIUM CORE 2QUAD 1                     22
PC PENTIUM+LICENTA WINDOWS XP 1                     62
PC+WINDOWS XP PROF+OFFICE 1                     98
POMPA REMORCABILA WAITZINGER 2          114.650
Receptie 2000*2000*1201 1                  568
RETEA CALCULATOARE 31 PORTURI 1                  235
SET LASER PMC 36(PT TRASARE) 1                  696
STADIE TELESCOP 4M+NIVELA AUTO 1               1.590
STATIE TOTALA CU MONTARE OPTICA 1               6.843
STATIE TOTALA TCR 407P CU ACCES 1               6.045
USA CACAO PANAMA ACC CROM 2               4.059
USA PANAMA P3 CACAO GLISANTA 80*206 1               1.445
USA RET30 CACAO ON90*205*30 CU 3BOLTURI 16            23.803
USA RET30 MASA T8P SISTEM CU 3 BOLTURI 6            10.582
USA SHINY BAR CAPTUSEALA 7CM ACC CROM BAIE 2               1.900
USA SHINY CAPPUCINO TOC TB10,70*206 2               1.900
USA SHINY CHIANTI ACC CROM 1                  950
USA SHINY LATTE ACC CHEIE CROM 1               1.164
USA SHINY LATTE MACH-AL ACC BAIE CROM 1               1.177
XEROX CANON ir2017 1                  411
XEROX CANON l380s 1                  150

 

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 07.11.2018 ora 14.00, prin licitatie publica.

In cazul in care bunurile nu se vor adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza alte 4 (patru) licitatii saptamanale, în datele de 14.11.2018, 21.11.2018, 28.11.2018 si 05.12.2018 la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice/ fizice (copie Cod Unic de Inregistrare/ buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata la casieria societatii sau prin transfer bancar in contul nr. RO 03 PIRB 4205 7428 1000 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele TOTAL CONFORT SRL, CUI 338096.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1202, 2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 70567/3/2011/ 25.05.2018 -AMIRAL FISH SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al AMIRAL FISH SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 2942 din data de 07.03.2012, pronuntata in Dosar nr. 70567/3/2011 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea AMIRAL FISH SRL, constand in teren in suprafata de 2.680 mp, situat in judetul Ilfov, comuna Dascalu, Tarlaua 55, Parcela 208/63/1, in valoare totala de 50.769 lei exclusiv TVA.

Prima vanzare a bunului apartinand societatii falite se va organiza in data de 11.06.2018 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul bunului poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor si al judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2006 si ale Codului de Procedura Civila.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 300 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.

– dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1101, 2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 15107/3/2013* / 12.10.2018* – WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420  din data de 24.11.2015, pronuntata in Dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201178 in suprafata de 635 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, Bucuresti, in valoare totala de 45.000 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.10.2018 ora 14.30, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1101, 2018

PUBLICATIE DE VANZARE Nr.15107/3/2013* / 12.10.2018 – WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9420 din data de 24.11.2015, pronuntata in Dosar nr. 15107/3/2013*, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea WELAN HOLDINGS INVESTMENT SRL, constand in proprietate imobiliara in zona rezidentiala reprezentata de lot de teren cu numar cadastral 201176 in suprafata de 345 mp, situat in Bucuresti, str. Prelungirea Ghencea, nr. 187- 189, sector 6, Bucuresti, cu deschidere directa stradala, in valoare totala de 39.750 euro exclusiv TVA.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 29.10.2018 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor mai organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3 sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY

 

 

 

IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1905, 2017

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 16513/3/2012/ 08.06.2018- VIROM INTERNATIONAL SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al VIROM INTERNATIONAL SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 11.01.2016, pronuntata in dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile aflate in proprietatea VIROM INTERNATIONAL SRL, in valoare de 12.908,25 lei exclusiv TVA, constand in:

Nr. Crt. Denumire obiect de inventar STOC ACTUAL Valoarea estimata
lei
Aeroterma caldura 1  

3,60

Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 196,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 178,20
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
  Aeroterme electrice trifazate 1 3,60
Aparat apa cald-rece FOX + 10 bidoane 1 61,20
Aparat apa cald-rece FOX + 10 bidoane 1 61,20
Aparat automat lustruit pantofi 1 43,20
Bena 0.75 mc 2 720,00
Bena de beton 2 270,00
Betoniera 260 1 567,00
Butelii 2 22,50
Calorifer electric 1 2,25
Calorifer electric 1 2,25
Cosuri materiale 4 36,00
Incarcatoare statii 6 182,70
Menghina 1 81,00
Radiator 2 2,25
Tablouri electrice mici 19 231,30
Tablouri electrice tabla 10 202,50
Tablouri electrice tabla 2 40,50

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.06.2018 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii la intervale de 2 (doua) saptamani, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO02 PIRB 4205 7715 5500 1000 dechis la Piraeus Bank- Sucursala Piata Alba Iulia Bucuresti pe numele VIROM INTERNATIONAL SRL, CUI 11344719.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1905, 2017

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 16513/3/2012/ 20.06.2018* – VIROM INTERNATIONAL SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al VIROM INTERNATIONAL SRL, desemnat prin incheierea de sedinta din data de 11.01.2016, pronuntata in dosar nr. 16513/3/2012 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile aflate in proprietatea VIROM INTERNATIONAL SRL, in valoare de 54.577,80 lei exclusiv TVA, constand in:

Nr. Crt. Denumire mijloc fix Cantitate Valoarea estimata
LEI
Masina taiat fier beton I CARO 1 buc 1006,20
Fierastrau circular 1 buc 182,70
Masina de taiat ICAR 1 buc 1006,20
Vibrator 1 buc 4,50
Sistem PC AM 64 1 buc 24,30
Fierastrau GBK 500 1 buc 6,30
Masina fasonat IP 42 1 buc 2744,10
Masina fasonat 421P 1 buc 2744,10
Sistem de calcul 1 buc 24,30
Ciocan demolator 1 buc 28,80
Ciocan demolator GSH 11 E 1 buc 28,80
Sistem INTEL cu WIN XP 1 buc 24,30
Masina taiat fier beton 1 buc 1006,20
Aparat sudura GENESIS 1700 1 buc 20,70
Aparat aer conditionat 7 buc 243,00
Masina fasonat 1 buc 2744,10
Masina taiat fier 1 buc 1006,20
Ciocan demolator TE 905 1 buc 36,00
Masina fasonat fier beton 1 buc 2744,10
Sistem PC 1 buc 24,30
Compresor 220 V 1 buc 364,50
Masina fasonat fier P 42 1 buc 2744,10
Element turn defect 1 buc 3573,90
Element turn 1 buc 10919,70
Element turn 1 buc 10919,70
Sistem calcul 1 buc 24,30
Combipercutor 1 buc 25,20
Vibrator 1 buc 4,50
Masina fasonat 1 buc 2744,10
Tablou electric 1 buc 405,00
Detector armatura tip profometru 1 buc 3960,90
Centrala telefonica Phillips IPC 100 1 buc 324,00
Echipament antiefractie 1 buc 2894,40
Combipercutor TE 60 ATC 1 buc 24,30

 

Vanzarea bunurilor mobile apartinand societatii falite se va organiza in data de 20.06.2018 ora 14.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunurile mobile nu se vor vinde la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii la intervale de doua saptamani, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunurilor sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunurilor, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd. Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente:

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunurilor pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin virament bancar in contul nr. RO02 PIRB 4205 7715 5500 1000 dechis la Piraeus Bank- Sucursala Piata Alba Iulia Bucuresti pe numele VIROM INTERNATIONAL SRL, CUI 11344719.

– dovada achitarii contravalorii caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

1905, 2017

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 20704/3/2013/31.01.2018 – EURODO MAXIM SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al EURODO MAXIM SRL, desemnat prin Sentinta Civila nr.1594 din data de 12.02.2014, pronuntata in Dosar nr. 20704/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea EURODO MAXIM SRL, constand in teren intravilan avand suprafata de 600 mp, situat in loc. Eforie Sud, str. Tranilvaniei, nr.39,  jud. Constanta, cu nr.  Cadastral 287 inscris in CF nr. 1882  a localitatii Eforie in valoare totala de 29.000 euro fara TVA.

Vanzare a bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 09.02.2018 ora 15.00, prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va adjudeca la termenul de licitatie stabilit, se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2804, 2017

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 253/93/2015/ 23.10.2017*- SC INTEGRA SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentata legal prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al INTEGRA SRL, desemnat prin incheierea de sedinta nr. 59 din data de 27.01.2015 pronuntata in Dosar nr. 253/93/2015, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea INTEGRA SRL constand in teren intravilan  in suprafata de 5.000 mp identificat  cu  nr. cadastral 540 situat in orasul Chitila, judetul Ilfov in valoarea de 350.000 euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului imobil apartinand societatii aflate in reorganizare se va efectua in data de 01.11.2017 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza inca 9 (noua) licitatii, în zilele de 08.11.2017,15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 06.12.2017, 13.12.2017, 20.12.2017 si 10.01.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de administratorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

2804, 2017

PUBLICATIE DE VANZARE Nr. 253/93/2015/ 23.10.2017 – SC INTEGRA SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL reprezentata legal prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de administrator judiciar al INTEGRA SRL, desemnat prin incheierea de sedinta nr. 59 din data de 27.01.2015 pronuntata in Dosar nr. 253/93/2015, aflat pe rolul Tribunalului Ilfov – Sectia Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunului imobil aflat in proprietatea INTEGRA SRL constand in teren intravilan  in suprafata de 5.000 mp identificat  cu  nr. cadastral 541 situat in orasul Chitila, judetul Ilfov in valoarea de 350.000 euro exclusiv TVA. Vanzarea bunului imobil apartinand societatii aflate in reorganizare se va efectua in data de 01.11.2017 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare. In cazul in care bunul nu se va vinde la primul termen de licitatie, se vor organiza inca 9 (noua) licitatii, în zilele de 08.11.2017,15.11.2017, 22.11.2017, 29.11.2017, 06.12.2017, 13.12.2017, 20.12.2017 si 10.01.2018, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii. Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00. Date despre starea bunului, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de administratorul judiciar. Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3. Costul caietului de sarcini este de 2000 lei exclusiv TVA. Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie. Relatii suplimentare se pot obtine la tel. 021.227.28.81.

2510, 2016

Publicatie de vanzare Nr. 16005/3/2013/ 21.08.2018 – SICO BUSINESS SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al SICO BUSINESS SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 10086 din data de 26.11.2013, pronuntata in Dosar nr. 16005/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica cu strigare a bunului imobil aflat in proprietatea SICO BUSINESS SRL, compus din teren si constructie situat in Pantelimon, Jud.Ilfov, T31, P A286, inscris in CF 3495, Pantelimon, identificat cu nr.cad. 1187/2/2/7/4 in valoare totala de 221.570 lei.

Vanzarea bunului imobil apartinand societatii falite se va organiza in data de 28.08.2018 ora 14,00 prin licitatie publica cu strigare.

In cazul in care bunul imobil nu se va vinde la termenul de licitatie stabilit se vor organiza licitatii saptamanale, la aceeasi ora, in acelasi loc si in aceleasi conditii.

Locul de desfasurare a licitatiilor va fi stabilit la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, unde se vor depune documentele de inscriere la licitatie mentionate in caietul de sarcini, cel tarziu pana in preziua licitatiei, ora 12.00.

In orice moment al vanzarii, pretul bunului poate fi diminuat numai cu acordul exprimat in scris al adunarii creditorilor si al judecatorului sindic, in conformitate cu prevederile Legii nr.85/2006.

Sunt invitati toti cei ce pretind vreun drept asupra bunului sa anunte in scris lichidatorul judiciar pana la data licitatiei.

Date despre starea bunului imobil, pretul acestuia, conditiile de inscriere la licitatie precum si modul de organizare a acestora se pot obtine din caietul de sarcini intocmit de lichidatorul judiciar cu aceasta ocazie.

Caietul de sarcini se poate achizitiona de la sediul lichidatorului judiciar din Bucuresti, Bd.Mircea Voda, nr.35, bl.M27, et.4, ap.10, sector 3, cu plata in numerar sau prin transfer bancar in contul nr. RO 63 PIRB 4218 7625 9500 1000 – PIRAEUS BANK, deschis pe numele EVRIKA INSOLVENCY IPURL, RO 26847310. Costul unui caiet de sarcini este de 500 lei exclusiv TVA.

Achizitionarea caietului de sarcini este obligatorie pentru toti participantii la licitatie.

 

CONDITII DE PARTICIPARE LA LICITATIE

 

Pot participa la licitatie toate persoanele juridice sau fizice care depun pana in preziua licitatiei, ora 12.00, la sediul lichidatorului judiciar mentionat mai sus, urmatoarele documente :

– cerere de inscriere la licitatie ;

– dovada existentei persoanei juridice / fizice (copie Cod Unic de Inregistrare / buletin sau carte de identitate ), precum si imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Romertului ;

– imputernicire pentru persoana care participa la licitatie ;

– dovada achitarii garantiei de participare la licitatie, care reprezinta 10% din valoarea bunului pentru care se inscrie la licitatie. Suma va fi achitata prin casieria societatii sau prin virament bancar.

– dovada achitarii c/val.caietului de sarcini.

Relatii suplimentare se pot obtine la sediul lichidatorului judiciar situat in Bucureşti, Blvd. Mircea Vodă, nr. 35, bl. M27 et. 4, ap. 10, sector 3, tel: 021.227.28.81.

2510, 2016

Publicatie de vanzare Nr. 16931/3/2010 / 24.10.2016 – LACTOPROD INTERNATIONAL SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din antet, reprezentata prin asociat coordonator av.Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al LACTOPROD INTERNATIONAL SRL, desemnat prin Sentinta Comerciala nr.6820 din data de 02.11.2010 pronuntata in Dosar nr.16931/3/2010, aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Civila, anunta scoaterea la vanzare a bunurilor imobile aflate in proprietatea LACTOPROD INTERNATIONAL SRL constand in teren extravilan arabil in suprafata de 6.102,5 mp situat in Comuna Jilava, judetul Ilfov, sola 37, parcela 131 si teren extravilan arabil in suprafata de 6.102,5 mp situat in Comuna Jilava, judetul Ilfov, sola 37, parcela 131 si constructia edificata pe acesta, in valoare de 55.000  lei exclusiv TVA. (more…)

2510, 2016

Publicatie de vanzare Nr. 19765/3/2013/ 18.10.2016 – GDC AUTOCENTER SRL

Subscrisa EVRIKA INSOLVENCY IPURL, cu datele de identificare din subsol, reprezentata prin asociat coordonator av. Liscan Aurel, in calitate de lichidator judiciar al GDC AUTOCENTER SRL, desemnat prin sentinta civila nr. 9423 din data de  24.11.2015, pronuntata in dosar nr. 19765/3/2013 aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti, Sectia a VII a Civila, anunta scoaterea la vanzare prin licitatie publica a bunurile mobile constand in aparate, utilaje, unelte si echipamente pentru service auto aflate in proprietatea GDC AUTOCENTER SRL, in valoare de totala de 129.456 RON exclusiv TVA, descrise in tabelul de mai jos: (more…)